Національне рахівництво Друк
П'ятниця, 19 лютого 2016, 10:41

Національне рахівництво

Моторина Т. М. Національне рахівництво [текст] навч. посіб. / Т. М. Моторина, Р. М. Моторин - К.: «Центр учбової літератури». 2015. - 216 с.

ISBN 978-617-673-347-8

Подано характеристику національних рахунків України, розкривається методологія їх побудови та напрямки аналізу. Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу подаються задачі, тести, вправи, а також глосарій.

Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями: економічна теорія, статистика, макроекономіка. міжнародні економічні відносини, менеджмент, маркетинг, облік і аудит, фінанси і кредит. Буде корисним дія працівників аналітичних підрозділів органів державного управління, анатітичних центрів, підприємців, викладачів та аспірантів економічних вищих навчальних закладів.