Історія вчень про право і державу Друк
П'ятниця, 06 листопада 2015, 10:55

Історія вчень про право і державуІсторія вчень про право і державу : хрестоматія для юрид. вищ. навч. закл. і ф-тів / авт.-уклад. Г. Г. Демиденко ; за заг. ред. О. В. Петришина. - 6-те вид., доп. і змін. - X. : Право, 2014.-928 с

ISBN 966-8467-49-3


Видання містить короткі конспекти першоджерел з курсу «Історія вчень про державу і право» - творів мислителів минулого. Хрестоматію складено відповідно до програми навчальної дисципліни. її матеріали можуть бути використані також при вивченні курсів «Теорія держави і права», «Філософія права», «Політологія».

Адресується тим, хто вивчає історію всесвітньої й вітчизняної політико-правової думки, цікавиться всесвітньою і вітчизняною політико-правовою класикою, широкому колу читачів.