Держава та її органи як суб'єкти трудового права: теоретико-прикладний нарис Друк
П'ятниця, 06 листопада 2015, 10:38

Держава та її органи як суб'єкти трудового права: теоретико-прикладний нарисДержава та її органи як суб'єкти трудового права: теоретико-прикладний нарис : монографія / К. В. Гончарова, Ю. Ю. Івчук, С. М. При-липко, О. М. Ярошенко ; за наук. ред. проф. О. М. Ярошенка. - X. : Право, 2014.-288 с.

ISBN 978-966-458-652-5


У монографії держава як суб'єкт трудового права розглядається одночасно і як носій публічної влади, і як соціальний партнер. У першому випадку вона реалізує свої повноваження в рамках відносин влада - підпорядкування: а) при¬ймає закони та інші нормативно-правові акти, в тому числі й ті, що легалізують правосуб'єктність соціальних партнерів і визначають процедури їх взаємодії; б) забезпечує виконання нормативних приписів за допомогою актів управління, а також нагляд і контроль; в) розглядає спори про право, використовуючи судову систему. У другому - держава діє як рівноправна сторона в партнерських відносинах, що не є притаманним іншим галузям вітчизняної правової системи.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів і всіх тих, хто цікавиться правовим статусом суб'єктів трудового права України.