Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття Друк
Понеділок, 18 травня 2015, 09:49

Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століттяДавиденко Г. Й., Чайка О. М.

Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття: Навч. посіб. 3-тє вид. - К.: Центр учбової літератури, 2011 - 400 с

ISBN 978-966-364-862-0

Посібник складається із чотирьох розділів. У першому розділі подається навчальна програма курсу "Історія зарубіжної літератури XIX - поч. XX ст.", варіанти "Робочої програми", перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вивчення напам'ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Розділ третій - практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. Четвертий розділ додатково - бібліографічний. У ньому подаються додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, карти, словник термінів і понять, відповіді до тестів, бібліографія.

Завдання посібника - сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії зарубіжної літератури XIX - поч. XX ст. для стаціонару та заочної (дистанційної) форми навчання студентів ВНЗ в І - IV рівня акредитації.