Потенціал підприємства: формування та використання Друк
Понеділок, 06 квітня 2015, 14:02

Потенціал підприємства: формування та використанняКасьянова Н. В.

Потенціал підприємства: формування та використання. 2-ге вид. перероб. та доп. [текст]: підручник / Н. В. Касьянова, Д. В. Солоха, В. В. Морєва, О. В. Белякова, О. Б. Балакай-К.: «Центр учбової літератури», 2013.-248 с.

ISBN 978-617-673-204-4

У підручнику викладені загальнотеоретичні й практичні основи формування, використання та оцінки потенціалу підприємства. Особлива увага приділена питанням формування потенціалу підприємства, загальноекономічним підходам щодо його оцінки, розглянуто проблеми визначення вартості окремих складових економічного потенціалу підприємства, що функціонує в умовах ринку з притаманними йому ризиком та невизначеністю.

Підручник призначено для студентів всіх форм навчання економічних спеціальностей. Може бути корисним в практичній діяльності менеджменту всіх рівнів, осіб, відповідальних за прийняття комплексних управлінських рішень, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності сучасних підприємств України.