Фінансовий менеджмент Друк
Понеділок, 06 квітня 2015, 13:56

Фінансовий менеджментФінансовий менеджмент [текст] навч. посіб. / За заг. ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень [1. О. Школьник. В. М. Кремень. С. М. Козьменко та ін.]. - К. : «Центр учбової літератури». 2014. - 488 с

ISBN 978-617-673-334-8

Навчальний посібник охоплює усі теми дисципліни «Фінансовий менеджмент». У кожній темі навчального посібника представлено ключові понягтя і терміни, нормативно-законодавчу базу, а також практикум, який включає питання для обговорення, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, проблемні та дискусійні питання, методику розв'язку типових практичних завдань, практичні завдання для самостійної роботи, ситуаційні вправи, запитання для самоконтролю та тестові завдання.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів та усіх, хто цікавиться теорією і практикою фінансового менеджменту