Технологія наукових досліджень в економіці Друк
Середа, 11 березня 2015, 11:10

Технологія наукових досліджень в економіціОспіщев B.I.

Технологія наукових досліджень в економіці : навч. посіб. / В.І. Оспіщев, В.В. Кривошей. — К. : Знання, 2013. — 255 с. — (Вища освіта XXI століття).

ISBN 978-966-346-854-9 (серія)

ISBN 978-966-346-971-3

У пропонованому навчальному посібнику висвітлено найважливіші сторони організації і проведення наукових досліджень у галузі економіки. Розкрито основи наукового пізнання, науки як системи знань, особливості організації наукової творчості. Послідовно розглядаються етапи підготовки до наукового дослідження з економіки, проведення наукового дослідження, методологічні засади і методи наукових досліджень. Особлива увага приділяється основним економіко-математичним методам і методам прогнозування в науковому дослідженні, методам і моделям оформлення результатів, процедурам ухвалення рішень, визначенню ефективності і впровадженню результатів наукових досліджень. Висвітлення програмного матеріалу доповнюється контрольними запитаннями і завданнями. В кінці книги наведено термінологічний словник.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей, магістрантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також молодим науковцям і економістам-практикам.