Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) Друк
П'ятниця, 06 лютого 2015, 09:12

Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ)   Литвин Н. Б.
   Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): Підручник. — К.: «Хай-Тек Прес», 2010. - 608 с
   ISBN 978-966-2143-35-5

   У підручнику «Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ)» висвітлено основи організації фінансового обліку в банках України. Розкрито оновлені вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів НБУ щодо обліку банківських операцій та розкриття про них інформації у фінансової звітності. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти відображення в обліковій системі вітчизняних банків касових, розрахункових, депозитних, кредитних, інвестиційних, лізингових, валютних та інших операцій, а також доходів і витрат, пов'язаних з їх проведенням. Розглянуто склад, зміст та структуру банківської фінансової звітності, дано її характеристику.
   Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, банківських працівників та осіб, які цікавляться банківським фінансовим обліком та фінансовою звітністю.