Рекреаційне природокористування Друк
Середа, 22 жовтня 2014, 11:06

Рекреаційне природокористування    Білецька Г. А.
   Рекреаційне природокористування : навч. посіб. /Г.А. Білецька. — Львів: «Новий Світ-2000», 2013. - 149[3] с
   ISBN 978-966-418-217-8
   У навчальному посібнику викладено сутність, зміст і завдання рекреаційного природокористування, розглянуто класифікацію рекреаційних ресурсів. Охарактеризовано природні рекреаційні ресурси та висвітлено питання їх раціонального використання й охорони. Надається інформація про туризм як галузь рекреації і природні туристичні ресурси. Окремий розділ навчального посібника присвячений природним рекреаційним ресурсам Хмельницької області.
   Навчальний посібник рекомендований студентам напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».