Устаткування підприємств харчування. Курсове проектування Друк
Понеділок, 16 січня 2012, 10:38

Устаткування підприємств харчування. Курсове проектування   Устаткування підприємств харчування. Курсове проектування: навч. посіб. / О.І. Черевко, Г.В. Дейниченко, Н.О. Афукова та ін.; за ред. O.I. Черевка, Г.В. Дейниченка. - 2-ге вид., перероб. і доп. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків: Факт, 2011. - 256 с
   ISBN 978-966-637-702-2

   У навчальному посібнику наведені матеріали з розрахунку та конструювання механічного і теплового устаткування підприємств харчування. Наведені приклади розрахунку окремих видів апаратів та теплогенеруючих пристроїв теплових апаратів із використанням різних енергоносіїв. Викладені вимоги та рекомендації до виконання, складання й оформлення пояснювальної записки та графічної частини курсового проекту. У додатках представлені необхідні довідкові матеріали.
   Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.05170 «Харчові технології та інженерія» всіх форм навчання.