05 | 07 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Олена запитує: Допоможіть знайти літературу, в якій би "висвітлювалися" шляхи підвищення якості управління кредитним ризиком банку

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Олена запитує: Допоможіть знайти літературу, в якій би "висвітлювалися" шляхи підвищення якості управління кредитним ризиком банку

Додано:
Середа, 12 грудня 2012
Переглядів:
734

Відповідь

Наша відповідь:
Шановна Олено!
На Ваше запитання пропонуємо переглянути наступні документи:


 1. Барыбин В. В. О механизме регулирования кредитных рисков в условиях нестабильности экономической конъюнктуры [Текст] / В. В. Барыбин, Г. В. Крыксин // Деньги и кредит. – 2011. – N3. – С.43–47. 
 2. Голованов, А. А. К проблеме кредитной активности банков в посткризисных условиях [Текст] / А. А. Голованов // Деньги и кредит. – 2011. – N7. – С. 50–53. 
 3. Дзюбановська H. Реалії та перспективи моделювання оптимальної кредитної стретегії банку [Текст] / H. Дзюбановська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – N4. – С.20–25. 
 4. Дзюблюк О. Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці [Текст] / О. Дзюблюк // Журнал європейської економіки. – 2010. – N1. – С.108–125. 
 5. Довгань Ж. Управління кредитними ризиками банків в умовах економічної кризи [Текст] / Ж. Довгань // Вісник Національного банку України. – 2010. – N8. – С.51–55. 
 6. Кирилова Л. І. Управління ризиками комерційного банку [Текст] / Л. І. Кирилова, К. О. Драган // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 22?26. 
 7. Ковальов О. П. Стратегічне управління кредитними ризиками / О.П. Ковальов // Актуальні Проблеми Економіки. – 2006. – N5. – С.21–30.
 8. Миронова А. П. Класификация инструментов управления кредитным риском и модели определения лимитов [Текст] / А. П. Миронова // Банковские услуги. – 2009. – N9. – С.20–44. 
 9. Мороз А. М. Кредитний менеджмент [Текст] : навч. посібник / А. М. Мороз, Р. I. Шевченко, І. В. Дубик. – К. : КНЕУ, 2009. – 399 с. 
 10. Мотузинський В. Управління кредитними ризиками банку в контексті третьої Базельської угоди [Текст] / В. Мотузинський // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С.82–93. 
 11. Мурзачева Е. И. Статистический анализ кредитного риска в экономике при финансировании малого бизнеса: оценка потенциальных потерь и факторов из возникновения [Текст] / Е.И. Мурзачева // Вопросы статистики. – 2009. – N11. – С.19–27. 
 12. Рабаданова Д. А. Управление кредитным риском как основа финансовой устойчивости банковского сектора региона [Текст] / Д. А. Рабаданова // Проблемы современной экономики. – 2011. – N2. – С. 202?205. 
 13. http://ufin.donnu.edu.ua/uploads/files/sci/publikacii/Finansi_Oblik_Banki/2010/16/18.pdf
 14. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gev/2010_2/FINANCIAL_CREDIT_SUPPORT/023.pdf

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Электронный учебник «Бакалавр: Микроэкономика»
Рекреаційне природокористування
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки