05 | 07 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Максим запитує: Добрий день допоможіть знайти інформацію на тему "Витрати виробництва та собівартість продукції у сфері аграрного сервісу". Дякую!

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Максим запитує: Добрий день допоможіть знайти інформацію на тему "Витрати виробництва та собівартість продукції у сфері аграрного сервісу". Дякую!

Додано:
Понеділок, 10 грудня 2012
Переглядів:
792

Відповідь

Наша відповідь:

Шановний Максиме! На Ваш запит пропонуємо переглянути наступні джерела:

1) Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.
2) Кобилкін, О. М. Визначення впливу окремих видів витрат на зниження собівартості продукції при бізнес-плануванні діяльності сільськогосподарських підприємств / О. М. Кобилкін, С. В. Кобилкіна // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки / відповід. ред. О. О. Бєляєв . – М. : КНЕУ, 2003 . – С.147-149.
3) Петров, В. М. Методичні підходи до формування собівартості сільськогосподарської продукції та її вплив на ефективність виробництва / В. М. Петров, А. В. Токар // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 55-60. 
4) Павлик, В. П. Собівартість і реалізація продукції у формуванні аграрного ринку / В. П. Павлик // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 147-152. 
5) Чернецька, О. В. Формування економічно ефективної структури виробничих витрат сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. : 08.00.04 / О. В. Чернецька, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.
6) http://pulib.if.ua/book/38
7) http://fingal.com.ua/content/view/243/35/1/2/
8) http://udau.edu.ua/library.php?pid=2056
9) http://www.nadiya-audit.com.ua/9.html
10) http://pulib.if.ua/part/1751
11) http://inpos.com.ua/79
12)http://pidruchniki.ws/16381204/ekonomika/vitrati_virobnitstva_sobivartist_produktsiyi_tsinoutvorennya_pidpriyemstvi
13) http://udau.edu.ua/library.php?pid=753
14) http://ebooktime.net/book_106_glava_109_11.1._Особливість_.html

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторанный практикум ГОСТИ НАВСЕГДА. Ч1
Проектне фінансування
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки