25 | 05 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Управление международной конкурентоспособностью PDF Друк e-mail
Середа, 12 липня 2017, 15:21

Управление международной конкурентоспособностью

Шкурупий О. В.

Управление международной конкурентоспособностью : методические рекомендации по написанию курсовой работы для студентов специальности 056 «Международные экономические отношения» степени магистра ПУЭТ / О. В. Шкурупий, В. И. Клименко. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 30 с.

Подготовка курсовой работы направлена на углубление студентом знаний относительно предмета исследований, который определяется в соответствии с широкой проблематикой в рамках анализа международной конкурентоспособности первичных субъектов хозяйствования и национальных экономик. Целью выполнения курсовой работы является также приобретение студентами таких умений: самостоятельно проводить анализ по теме курсовой работы, использовать специальную литературу, грамотно формулировать и высказывать свое мнение, делать выводы и обосновывать предложения.

 
Борис Мартос і кооперація PDF Друк e-mail
Середа, 12 липня 2017, 11:34

Борис Мартос і кооперація

Нестуля О. О.

Борис Мартос і кооперація : монографія. У 2 кн. Кн. 1. Кооперативна діяльність Б. Мартоса / О. О. Нестуля, М. В. Аліман ; за ред. О. О. Нестулі. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 233 с.

ISBN 978-966-184-263-1

У книзі висвітлено діяльність видатного українського кооператора, ученого, педагога, економіста, політика та громадського діяча, ініціатора й учасника підготовки фахівців для кооперативних організацій і закладів інших форм господарювання Бориса Миколайовича Мартоса. Мета дослідження зумовила використання різних джерел, зокрема наукової літератури, періодики, архівних матеріалів. У праці осмислено еволюцію кооперативних ідей знаного співвітчизника, систематизовано біографічні відомості про нього, акцентовано на активній участі в кооперативному русі Полтавщини та внеску у становлення кооперативних організацій України 1917–1919 рр. Розкрито особливості науково-педагогічної і громадської діяльності Б. Мартоса в еміграції.

 
Формування якості товарів (Харчові продукти) PDF Друк e-mail
Вівторок, 11 липня 2017, 13:30

Формування якості товарів (Харчові продукти)

Назаренко В. О.

Формування якості товарів (Харчові продукти) : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво (ТКД)» повного та скороченого термінів навчання ступеня бакалавра ПУЕТ / В. О. Назаренко. – Пол¬та¬ва : ПУЕТ, 2017. – 61 с.

Якість товарів є одним із найважливіших факторів конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств. Тому глибоке вивчення чинників, що формують якість харчових продуктів, забезпечить майбутніх спеціалістів знаннями, необхідними під час оцінювання споживних властивостей продукції, планування комерційних операцій, контроля якості її у процесі товаропросування.

 
Товароведение (Непродовольственные товары) PDF Друк e-mail
Вівторок, 11 липня 2017, 13:10

Товароведение (Непродовольственные товары)

Товароведение (Непродовольственные товары) : методические рекомендации к выполнению курсовых работ по учебной дисциплине для студентов направления подготовки 6.030510 «Товароведение и торговое предпринимательство» / 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» степени бакалавра ПУЭТ / Ю. А. Басова, А. Д. Кобыщан, Л. Н. Губа, И. В. Шурдук. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 37 с.

Курсовая работа является одной из важнейших форм научно-исследовательской и самостоятельной работы студентов, важным этапом подготовки и формирования умений и навыков практической деятельности будущих специалистов и их работы с учебной литературой и нормативной документацией, осуществление натурных и имитационных экспериментов или опытов, обобщения их результатов. Выполняться она должна самостоятельно, при необходимости с проведением лабораторных исследований с использованием научного оборудования и вычислительной техники. В курсовой работе проявляются умения студентов делать теоретический обзор проблемы, осуществлять экспериментально-исследовательскую работу, реализовать знания, полученные при изучении специальных и прикладных дисциплин.

 
Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої переддипломної практики PDF Друк e-mail
Середа, 21 червня 2017, 08:36

Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої переддипломної практики

Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої переддипломної практики на базі НДЦ «Незалежна експертиза» студентами спеціальностей 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістра ПУЕТ / Н. В. Омельченко, Н. В. Лисенко, А. С. Браїлко, М. Г. Мартосенко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 32 с.

Переддипломна експертна практика, що проводиться на завершальному етапі безперервної підготовки фахівців на базі НДЦ «Незалежна експертиза» та ВЛ «ТЕСТ», є важливою формою вдосконалення професійної та практичної підготовки завдяки належному рівню організаційної структури та матеріально-технічного забезпечення.

Ознайомитися із програмою практики, розробити індивідуальний календарний графік, скласти звіт та інші дії щодо проходження практики допоможе студентам даний посібник.

 
« ПочатокПопередня111213141516171819НаступнаКінець »

Сторінка 14 з 19
Вхід для читача Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Искусство обращения с людьми: управленческая этика
1С: Управление торговлей 8.2
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки