24 | 04 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Експертиза документів PDF Друк e-mail
Середа, 26 липня 2017, 14:38

Експертиза документів

Омельченко Н. В.

Експертиза документів : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» програми професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі» / 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня бакалавра ПУЕТ / Н. В. Омельченко, Н. В. Лисенко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 49 с.

Навчальна дисципліна «Експертиза документів» розглядає поняття документів, їх призначення та класифікацію, виявлення джерел придбання документів і встановлення їх виготівників, дослідження поліграфічної продукції бланків документів, відбитків печаток, штампів та матеріалів документів, що використовуються під час їх виготовлення, особливості проведення експертизи груп документів, що супроводжують товар на шляху від його виготовлення до кінцевого споживача. Навчальна дисципліна дає загальне уявлення про такі документи: накладні, сертифікати, якісні посвідчення, акти списання, експлуатаційні документи, а також пояснювальні та доповідні записки працівників торговельних організації, технічні, транспортні, страхові та митні документи, звіти та іншу внутрішню документацію.

 
Культура гостинності PDF Друк e-mail
Середа, 26 липня 2017, 14:34

Культура гостинності

Бородай А. Б.

Культура гостинності : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ПУЕТ / А. Б. Бородай, Ю. В. Левченко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 31 с.

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань із проблем розвитку та сучасного стану індустрії гостинності для фундаментальної і спеціальної освіти; ознайомлення з різноманіттям індустрії туризму, етичною проблематикою туризму, професійною термінологією; отримання знань про етичні норми та етикет у діяльності працівників туристичного, готельно-ресторанного бізнесу; набуття теоретичних знань і практичних навичок ділового спілкування за етичними нормами сучасного суспільства відповідно до норм і традицій окремого народу, формування у майбутніх спеціалістів уяви етичного мислення сфери бізнесу.

 
Організація туризму (організація анімаційної діяльності) PDF Друк e-mail
П'ятниця, 14 липня 2017, 11:02

Організація туризму (організація анімаційної діяльності)

Тараненко О. О.

Організація туризму (організація анімаційної діяльності) : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» ПУЕТ / О. О. Тараненко, І. В. Литовченко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 28 с.

Запропоновані навчальні завдання та методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Організація туризму (організація анімаційної діяльності)» спрямовано на формування необхідних умінь і навичок для надання анімаційних послуг майбутніми фахівцями сфери туризму.

 
Идентификация и методы определения фальсификации товаров PDF Друк e-mail
П'ятниця, 14 липня 2017, 09:53

Идентификация и методы определения фальсификации товаров

Омельченко Н. В.

Идентификация и методы определения фальсификации товаров : учебные задания и методические рекомендации для практических занятий по учебной дисциплине для студентов специальностей 8.03051002 «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» и 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» образовательной программы «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» степени магистра ПУЭТ / Н. В. Омельченко, А. С. Браилко. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 36 с.

Заданиями учебной дисциплины в современных рыночных условиях является подготовка опытных специалистов, способных к организации прослеживаемости продукции, проведению идентификации, обеспечению объективности процесса выявления фальсификации товаров, а также защиты населения от возможных ее последствий. Залогом вышеупомянутого является овладение будущими товароведами-экспертами знаниями, умениями и навыками о проведении различных видов идентификации, установлении подлинности товаров, выявления фальсификации товаров с помощью соответствующих методов на всех этапах их жизненного цикла.

 
Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів PDF Друк e-mail
Четвер, 13 липня 2017, 11:18

Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів

Омельченко Н. В.

Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять із навчальної дисципліни для студентів спеціальностей 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістра ПУЕТ / Н. В. Омельченко, А. С. Браїлко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 35 с.

Навчальна дисципліна «Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів» є складовою частиною підготовки фахівців спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістра. Завданнями навчальної дисципліни в сучасних ринкових умовах є підготовка досвідчених фахівців, здатних до організації простежуваності продукції, проведення ідентифікації, забезпечення об’єктивності процесу виявлення фальсифікації товарів, а також захисту населення від можливих її наслідків. Запорукою вищезазначеного є оволодіння майбутніми товарознавцями-експертами знаннями, вміннями та навичками щодо проведення різних видів ідентифікації, встановлення справжності товарів, виявлення фальсифікації товарів за допомогою відповідних методів на всіх етапах їх життєвого циклу.

 
« ПочатокПопередня111213141516171819НаступнаКінець »

Сторінка 13 з 19
Вхід для читача Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторан. От идеи до первых чаевых
Организация приема и обслуживания туристов
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки