18 | 02 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Основы товарной экспертизы PDF Друк e-mail
Вівторок, 05 лютого 2019, 10:53

Основы товарной экспертизы

Калашник Е. В.

Основы товарной экспертизы : учебные задания и методические рекомендации к практическим занятиям студентов специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» образовательная программа «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» степени бакалавра ПУЭТ / Е. В. Калашник, Л. В. Полищук, Е. В. Кириченко. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 35 с.

Основной целью дисциплины «Основы товарной экспертизы» является предоставление студентам знаний о теоретических аспектах товарной экспертизы и основных правилах организации и порядка проведения товарной экспертизы.

Усвоение знаний по дисциплине основывается на изучении фундаментальных, естественнонаучных дисциплин («Физика», «Химия», «Химический анализ сырья и материалов») и профессиональной и практической подготовки студентов («Техническое регулирование (Основы стандартизации, метрологии и управления качеством)», «Товароведение», «Материаловедение и основы технологий производства товаров»).

 
Фінансове право PDF Друк e-mail
Вівторок, 05 лютого 2019, 10:48

Фінансове право

Терела Г. В.

Фінансове право : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (програма професійного спрямування «Фінанси»)/спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» ступеня бакалавра ПУЕТ / Г. В. Терела. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 306 с.

Пропонований навчально-методичний посібник розроблений для полегшення роботи з навчальним матеріалом і найбільш раціональної організації самостійної роботи. Він містить програму навчальної дисципліни й тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до кожної теми (вказівки, рекомендації, логічні схеми розгляду питань; навчально-пізнавальні завдання для самопідготовки до семінарських та індивідуальних занять студента під керівництвом викладача із зазначенням проблемних питань дисципліни, питань для самостійного опрацювання, ситуаційних задач, тем рефератів; завдання для самоконтролю знань; список джерел, основної та додаткової навчально-методичної літератури), індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання знань, перелік питань до поточного та підсумкового контролю.

 
Ефективність використання енергетичних ресурсів у логістичних системах агропродовольчого комплексу PDF Друк e-mail
Вівторок, 05 лютого 2019, 10:41

Ефективність використання енергетичних ресурсів у логістичних системах агропродовольчого комплексу

Перебийніс В. І.

Ефективність використання енергетичних ресурсів у логістичних системах агропродовольчого комплексу : монографія / В. І. Перебийніс, О. Г. Захарченко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 185 с.

ISBN 978-966-184-305-8

У монографії викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти ефективності використання енергетичних ресурсів у логістичних системах агропродовольчого комплексу. Розкрито питання формування логістичних систем у контексті виробництва та збуту продукції, оцінювання енерговитрат при виробництві агропродовольчої продукції, обґрунтовано напрями оптимізації енергоспоживання на механізованих процесах та перевезенні ресурсів і продукції.

Розраховано на науковців, виробничників, викладачів, аспірантів, студентів.

 
Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів PDF Друк e-mail
Вівторок, 05 лютого 2019, 10:11

Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів

Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 20–22 березня 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 384 с. – Текст укр., рос., англ. мовами.

ISBN 978-966-184-306-5

У матеріалах конференції розглядаються теоретичні й методологічні засади проведення експертизи товарів, товарознавчі дослідження як основа експертизи товарів, ідентифікація та фальсифікація товарів, експертні дослідження харчових продуктів і непродовольчих товарів як інструмент впливу на їх безпечність і засіб захисту прав споживачів, формування професійних компетентностей під час підготовки товарознавців-експертів.

 
Юридична техніка та складання процесуальних документів PDF Друк e-mail
Вівторок, 05 лютого 2019, 09:57

Юридична техніка та складання процесуальних документів

Терела Г. В.

Юридична техніка та складання процесуальних документів : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»/спеціальності 081 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ / Г. В. Терела. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 191 с.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 2 з 31
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Маркетинговые войны
Основи теорії мовної комунікації
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки