24 | 10 | 2020
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства PDF Друк e-mail
П'ятниця, 31 березня 2017, 09:56

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

Капліна Т. В.

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства : методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту студентами напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ПУЕТ / Т. В. Капліна, Г. Є. Дубова, Л. І. Кущ. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 59 с.

Курсовий проект є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідного, творчого чи проектно-технологічного характеру, який має за мету не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх під час виконання конкретного фахового завдання та формування навичок і вмінь студентів самостійно працювати з навчальною, науковою, нормативно-технічною, довідковою літературою, електронно-обчислювальною технікою.

Дані методичні рекомендації розроблені для використання студентами, які навчаються за освітньо-професійною програмою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» за денною та заочною формами навчання.

 
Первинна бухгалтерська документація PDF Друк e-mail
П'ятниця, 31 березня 2017, 09:42

Первинна бухгалтерська документація

Вороніна В. Л.

Первинна бухгалтерська документація: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ПУЕТ / В. Л. Вороніна, О. О. Ночовна. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 196 с.

Навчальна дисципліни «Первинна бухгалтерська документація» дозволяє студентам досягти розуміння законодавчого поняття документа та його значення у практиці господарювання підприємств різних форм власності та видів діяльності, сприяє поглибленню теоретичних знань про основні економічні та юридичні категорії, здобуті під час вивчення загальної теорії бухгалтерського обліку, формуванню професійної культури роботи з документами.

 
Фінансовий контролінг PDF Друк e-mail
П'ятниця, 31 березня 2017, 09:37

Фінансовий контролінг

Карцева В. В.

Фінансовий контролінг : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування») ступеня магістра ПУЕТ / В. В. Карцева. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 86 с.

В основу розробки навчально-методичного посібника покладений зміст навчальної програми «Фінансовий контролінг», затвердженої вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18.11.2015 р. (протокол № 11).

Практичні навички набуваються у процесі аудиторних практичних занять, що передбачають виконання практичних зав¬дань та ситуацій із питань фінансового контролінгу. Самостійна робота студентів спрямована на поглиблення засвоєння програмного матеріалу.

 
Финансово-хозяйственный контроль (для иностранных студентов на русском и английском языках) PDF Друк e-mail
Вівторок, 21 березня 2017, 11:49

Финансово-хозяйственный контроль (для иностранных студентов на русском и английском языках)

Финансово-хозяйственный контроль (для иностранных студентов на русском и английском языках) : опорный конспект лекций по учебной дисциплине для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 «Учет и аудит» специальности 071 «Учет и налогообложение» / Ю. А. Верига, А. О. Соболь, Н. С. Сухачева, Н. А. Кулявец. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 170 с.

Опорный конспект лекций предназначен для самостоятельного изучения учебной дисциплины иностранными студентами направления подготовки 6.030509 «Учет и аудит» (специальности 071 «Учет и налогообложение»). Опорный конспект является вспомогательным учебным материалом для изучения теоретического материала в ходе лекций. В опорном конспекте лекций приведено учебную программу учебной дисциплины «Финансово-хозяйственный контроль», тематический план, ключевые инструментальные, межличностные, системные компетентности, что позволяет нацелить студента на продуктивное изучение учебного материала.

К каждой лекции указаны: тема, цель лекции, вопросы для обсуждения, ключевые понятия, информационные ресурсы, структурно-логические схемы, иллюстрирующие основные понятия темы. Учебный материал приведен на русском и английском языках, что способствует синхронному восприятию учебного материала иностранными студентами во время лекции.

 
Макроекономіка PDF Друк e-mail
Вівторок, 21 березня 2017, 11:16

Макроекономіка

Шаповалов В. О.

Макроекономіка : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальностей 051 «Економіка», 056 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 241 «Готельно-ресторанна справа» ПУЕТ / В. О. Шаповалов, С. С. Ніколенко. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 202 с.

Навчально-методичний посібник «Макроекономіка» призначено, перш за все, для студентів економічних спеціальностей, але може бути використаний студентами інших напрямів підготовки. Посібник орієнтує студентів на системний підхід до самостійного вивчення навчального матеріалу та продукування знань. Автори вбачають у підготовленому посібнику певну умову самостійного творчого надбання студентами наукового економічного мислення.

 
« ПочатокПопередня81828384НаступнаКінець »

Сторінка 84 з 84
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Эффективный менеджер гостиницы
Теорія ймовірностей і математична статистика
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки