18 | 02 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Фінансовий менеджмент у банку PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 12:07

Фінансовий менеджмент у банку

Прасолова С. П.

Фінансовий менеджмент у банку : методичні рекомендації щодо написання курсової роботи студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Банківська справа» ступеня магістра ПУЕТ / С. П. Прасолова, Т. П. Гудзь. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 31 с.

Навчальним планом підготовки фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Банківська справа» передбачено виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку», в якій студент має продемонструвати рівень знань та вмінь до самостійного творчого наукового пошуку та розв’язання актуальних проблемних завдань.

Основною метою написання курсової роботи є узагальнення, поглиблення та закріплення теоретичних і практичних знань, необхідних для здійснення діяльності в банківському бізнесі.

 
Теорія держави і права PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 12:04

Теорія держави і права

Лаврик Г. В.

Теорія держави і права : методичні рекомендації щодо виконання курсового проектування студентами спеціальності 081 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ / Г. В. Лаврик, С. О. Гладкий. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 43 с.

У процесі підготовки до написання курсового проектування студенти матимуть змогу: поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни «Теорія держави і права» та суміжних навчальних дисциплін; навчитися самостійно працювати з науковою літературою, законодавчим матеріалом, робити узагальнення та висновки, аналізувати положення нормативно-правових актів, правові ідеї вчених і практиків; робити власні висновки, формулювати пропозиції й рекомендації з удосконалення правового регулювання тієї чи тієї сфери суспільних відносин.

Ці методичні рекомендації створені на основі Положення про курсову роботу (проект) (ДПСЯ М-9-7.5.1-47-54-15), розробленого з урахуванням досвіду та надбань провідних кафедр ПУЕТ.

 
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 11:40

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Мельник С. І.

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня магістра ПУЕТ / С. І. Мельник, М. О. Любимов. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 277 с.

Предметом навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» є теоретичні й методологічні засади бухгалтерського обліку та формування і подання фінансової звітності за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку й фінансової звітності.

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи глибоких теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку за міжнародними стандартами.

 
Программа производственной преддипломной практики студентов специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит» степени магистра ПУЭТ PDF Друк e-mail
Вівторок, 20 листопада 2018, 12:57

Программа производственной преддипломной практики студентов специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит» степени магистра ПУЭТ

Программа производственной преддипломной практики студентов специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит» степени магистра ПУЭТ / О. В. Карпенко, Ю. А. Ночёвная, Н. А. Любимов, С. Н. Деньга. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 30 с.

Важным условием качественной подготовки магистров специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит» является успешное выполнение ими программы производственной преддипломной практики.

Студенты проходят производственную преддипломную практику после окончания сессии в 11 семестре на различных отечественных предприятиях независимо от их вида деятельности, организационно-правовой формы и формы собственности в соответствии с этой программой и предусмотренным графиком.

 
Безопасность: Гражданская защита. Прогнозирование химической обстановки в случае аварий на химически опасных объектах и транспорте PDF Друк e-mail
Вівторок, 20 листопада 2018, 11:10

Безопасность: Гражданская защита. Прогнозирование химической обстановки в случае аварий на химически опасных объектах и транспорте

Фарисеев А. Г.

Безопасность: Гражданская защита. Прогнозирование химической обстановки в случае аварий на химически опасных объектах и транспорте : методические рекомендации к выполнению расчетно-графической работы студентами всех специальностей степени магистра / А. Г. Фарисеев. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 40 с.

Целью выполнения расчетно-графической работы (РГР) является формирование у студентов способности творчески мыслить, решать сложные проблемы инновационного характера и принимать продуктивные решения в сфере гражданской защиты (ГЗ), с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности на должностях руководящего состава в производственных системах государства, а также достижений научно-технического прогресса.

Предметом изучения учебной дисциплины «Безопасность: Гражданская защита» является приобретение способности ориентироваться в определении параметров зон загрязнения радиоактивными (РВ) и опасными химическими веществами (ОХВ) при аварийном прогнозирования возможной обстановки по соответствующим таблицам (класса устойчивости атмосферы, направления распространения облака, мощности уровня радиации, доз облучения людей, приведенной величины времени начала и продолжительности облучения, длины и ширины зон загрязнения (для РВ) и площади зоны, глубины, времени подхода облака загрязненного воздуха к объекту хозяйствования (ОХ) (для ОХВ), продолжительности действия поражения РВ , ОХВ.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 8 з 31
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Реинжиниринг корпорации : Манифест революции в бизнесе
Экономика туризма
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки