23 | 10 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Товароведение «Теоретические основы: теоретические основы товароведения» PDF Друк e-mail
Понеділок, 12 березня 2018, 11:28

Товароведение «Теоретические основы: теоретические основы товароведения»

Бургу Ю. Г.

Товароведение «Теоретические основы: теоретические основы товароведения» : учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения учебной дисциплины иностранными студентами направления подготовки 6.030510 «Товароведение и торговое предпринимательство» программы профессионального направления «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»/специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» образовательной программы «Товароведение и торговое предпринимательство» («Товароведение и экспертиза в таможенном деле») степени бакалавра ПУЭТ / Ю. Г. Бургу, А. В. Хоценко. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 51 с.

Освоив учебную дисциплину, студент должен четко знать предмет, метод, историю товароведения, иметь представление об общественном и экологическом значении товара, рациональном питании и использовании непродовольственных товаров, знать принципы классификации и кодирования товаров, формирование ассортимента, оценку качества и достоверности данных в этом вопросе, знать процессы, которые происходят в товарах при товародвижении, чтобы учесть их в планировании коммерческих операций и не допустить потерь качества и массы товара.

 
Конституційне право України PDF Друк e-mail
Понеділок, 12 березня 2018, 11:04

Конституційне право України

Лаврик Г. В.

Конституційне право України : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 081 «Право» ступеня бакалавра ПУЕТ / Г. В. Лаврик. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 275 с.

Для більш досконалого й поглибленого засвоєння навчального матеріалу, більш раціональної організації самостійної роботи з нормативно-правовими актами, літературою, а також розвитку практичних умінь і навичок застосування теоретичних і науково-прикладних знань студентам спеціальності 081 «Право» пропонується навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Конституційне право України». Він містить програму й тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до кожної теми (вказівки, поради, логічні схеми розгляду питань; навчально-пізнавальні завдання для самопідготовки до семінарських та індивідуальних занять студента під керівництвом викладача із зазначенням проблемних питань дисципліни, питань для самостійного опрацювання, ситуаційних завдань, тем презентацій, рефератів; завдання для самоконтролю знань; перелік джерел, основної та додаткової навчально-методичної літератури), індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання знань, перелік питань до поточного (модульного) та підсумкового контролю

 
Программа производственной учетно-аналитической бакалаврской практики PDF Друк e-mail
Понеділок, 12 березня 2018, 09:21

Программа производственной учетно-аналитической бакалаврской практики

Верига Ю. А.

Программа производственной учетно-аналитической бакалаврской практики для иностранных студентов 4 курса специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит» степени бакалавра ПУЭТ полного срока обучения / Ю. А. Верига, Н. В. Прохар, А. О. Соболь. – Полтава : ПУЭТ, 2017. – 23 с.

Практическая подготовка студентов высших учебных заведений является обязательным элементом образовательно-профессиональной программы для получения степени бакалавра специальности 071 «Учет и налогообложение» образовательной программы «Учет и аудит».

Студенты проходят производственную учетно-аналитическую бакалаврскую практику по учебным дисциплинам «Отчетность предприятия», «Учет и отчетность в налогообложении» и «Финансово-хозяйственный контроль» согласно утвержденному распределению времени по дисциплинам на предприятиях различных отраслей экономики.

 
Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації PDF Друк e-mail
Понеділок, 12 березня 2018, 09:06

Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації

Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 27–28 квітня 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 213 с.

ISBN 978-966-184-288-4

У матеріалах VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції розглянуто актуальні проблеми розвитку мережевого бізнесу в Україні та зарубіжних країнах в умовах глобальних економічних змін.
Наукові дослідження авторів спрямовано на з’ясування сучасного стану та перспектив подальшого розвитку торговельної сфери й інших видів економічної діяльності, трансформаційних процесів у споживчій кооперації, структурних змін ринку під впливом мережевих операторів, проблем маркетингу та менеджменту торговельних підприємств, виявлення аспектів інноваційного розвитку мережевого бізнесу й торгівлі, а також проблемних питань підготовки фахівців торгівлі, якості та конкурентоспроможності товарів у глобальній економіці.

 
Організація туризму (Організація туристичних подорожей) PDF Друк e-mail
Субота, 03 березня 2018, 12:12

Організація туризму (Організація туристичних подорожей)

Тараненко О. О.

Організація туризму (Організація туристичних подорожей) : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня бакалавра ПУЕТ / О. О. Тараненко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 85 с

Запропоновані навчальні завдання та методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Організація туризму (Організація туристичних подорожей)» спрямовані на формування необхідних вмінь і навичок у майбутніх фахівців сфери туризму

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 7 з 22
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Венгерский за 6 недель
Юридична деонтологія
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки