07 | 12 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарій

URAN

Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління PDF Друк e-mail
Вівторок, 18 грудня 2018, 10:04

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 16–17 листопада 2017 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 270 с. – Текст укр., рос. мовами.

ISBN 978-966-184-304-1

У матеріалах конференції розглядаються проблеми та особливості модулювання й управління сучасними економічними процесами та системами, теоретичні основи формування механізмів і систем стратегічного розвитку підприємств, сучасна проблематика підготовки фахівців з економічної кібернетики та комп’ютерних інформаційних технологій. Матеріали розраховано на науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів закладів вищої освіти.

Матеріали тез не редагуються. Організатори конференції можуть не поділяти думки учасників та не несуть відповідальність за зміст доповідей, точність викладених фактів, цитат і посилань.

 
Товароведение (Теоретические основы. Сенсорный анализ) PDF Друк e-mail
Вівторок, 18 грудня 2018, 09:17

Товароведение (Теоретические основы. Сенсорный анализ)

Горячева Е. А.

Товароведение (Теоретические основы. Сенсорный анализ) : учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения учебной дисциплины студентами специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» образовательная программа «Товароведение и торговое предпринимательство» (Товароведение и экспертиза в таможенном деле) уровня бакалавра ПУЭТ / Е. А. Горячева. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 85 с.

«Товароведение (Теоретические основы. Сенсорный анализ)» является важной составляющей общей системы товароведных знаний и входит в цикл профессионально-ориентационной подготовки бакалавров по направлению «Товароведение и торговое предпринимательство», опирается на ранее усвоенные студентами знание учебных дисциплин «Химия и методы исследования сырья и материалов», «Основы стандартизации, метрологии и управления качеством» и является основой для изучения дисциплин «Методы исследования качества товаров», «Товароведение продовольственных товаров», «Экспертиза продовольственных товаров», «Идентификация и фальсификация продовольственных товаров».

Целью изучения данной учебной дисциплины является подготовка студентов к определению соответствия продовольственных товаров установленным критериям качества, используя собственные органы чувств; изучение методик сенсорного анализа и особенностей их применения.

 
Товароведение (теоретические основы: методы исследования товаров) PDF Друк e-mail
Вівторок, 18 грудня 2018, 09:06

Товароведение (теоретические основы: методы исследования товаров)

Дмитренко В. И.

Товароведение (теоретические основы: методы исследования товаров) : учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения учебной дисциплины студентами специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» программы профессиональной направленности «Товароведение и коммерческая деятельность», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» ПУЭТ / В. И. Дмитренко, Н. Л. Ремизова, Н. В. Гнитий. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 102 с.

Цель преподавания учебной дисциплины состоит в овладении студентами-товароведами современными методами исследования качества товаров, которые необходимые в дальнейшем освоении их квалификации.

Учебная дисциплина посвящена изучению теоретических основ инструментального раздела аналитической химии, оптических, электрохимических, хроматографических и других современных методов исследования сырья и материалов. Программа дисциплины состоит из четырех взаимосвязанных разделов: подготовка проб к проведению исследований, физико-химические методы исследования товаров (фотометрические, электрохимические, хроматографические и спектральные), физические методы исследования товаров, химические и биохимические методы исследования товаров.

 
Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів) PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 15:18

Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів)

Ткаченко А. С.

Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів) : збірник кейсових та ситуаційних завдань із навчальної дисципліни для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістра ПУЕТ / А. С. Ткаченко, О. П. Юдічева, Н. О. Кузнецова. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 25 с.

Метою навчальної дисципліни «Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів)» є формування у студентів знань, необхідних для виконання майбутніх професійних обов’язків.

Аналіз конкретних навчальних ситуацій (case study) – метод навчання, призначений для вдосконалення навичок та отримання досвіду в таких сферах, як: вибір, відбір і розв’язання проблеми, робота з інформацією – осмислення значень деталей, описаних у ситуаціях; аналіз і синтез інформації й аргументів; робота із припущеннями та висновками; оцінка альтернатив; прийняття рішень; розуміння інших людей – навики групової роботи.

Кейсові та ситуаційні завдання з навчальної дисципліни «Експертиза товарів (Експертиза продовольчих товарів)» сприяють форму-ванню у студентів практичних умінь та навичок критично мислити, аналізувати ризики та приймати рішення.

 
Програма виробничої практики для студентів 1 курсу спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» ПУЕТ PDF Друк e-mail
Понеділок, 17 грудня 2018, 15:13

Програма виробничої практики для студентів 1 курсу спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» ПУЕТ

Харченко Т. О.

Програма виробничої практики для студентів 1 курсу спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» ПУЕТ / Т. О. Харченко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 27 с.

Виробнича практика є важливою складовою професійної підготовки студентів Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Порядок її проходження передбачає навчальний план підготовки бакалаврів спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право».

 
« ПочатокПопередня41424344454647484950НаступнаКінець »

Сторінка 43 з 68
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Тиждень права
Грузинская кухня (кухни народов мира)
Міжнародне приватне право
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки