22 | 07 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарій

URAN

Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Безопасность: Гражданская защита. Прогнозирование химической обстановки в случае аварий на химически опасных объектах и транспорте PDF Друк e-mail
Вівторок, 20 листопада 2018, 11:10

Безопасность: Гражданская защита. Прогнозирование химической обстановки в случае аварий на химически опасных объектах и транспорте

Фарисеев А. Г.

Безопасность: Гражданская защита. Прогнозирование химической обстановки в случае аварий на химически опасных объектах и транспорте : методические рекомендации к выполнению расчетно-графической работы студентами всех специальностей степени магистра / А. Г. Фарисеев. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 40 с.

Целью выполнения расчетно-графической работы (РГР) является формирование у студентов способности творчески мыслить, решать сложные проблемы инновационного характера и принимать продуктивные решения в сфере гражданской защиты (ГЗ), с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности на должностях руководящего состава в производственных системах государства, а также достижений научно-технического прогресса.

Предметом изучения учебной дисциплины «Безопасность: Гражданская защита» является приобретение способности ориентироваться в определении параметров зон загрязнения радиоактивными (РВ) и опасными химическими веществами (ОХВ) при аварийном прогнозирования возможной обстановки по соответствующим таблицам (класса устойчивости атмосферы, направления распространения облака, мощности уровня радиации, доз облучения людей, приведенной величины времени начала и продолжительности облучения, длины и ширины зон загрязнения (для РВ) и площади зоны, глубины, времени подхода облака загрязненного воздуха к объекту хозяйствования (ОХ) (для ОХВ), продолжительности действия поражения РВ , ОХВ.

 
Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (частина 2) PDF Друк e-mail
Вівторок, 20 листопада 2018, 10:39

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (частина 2)

Басова Ю.О.

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (частина 2) : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 076 «Товарознаство і торговельне підприємництво» освітні програми «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Експертиза та митна справа» ступеня бакалавра ПУЕТ / Ю. О. Басова. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 42 с.

Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва (частина 2) : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 076 «Товарознаство і торговельне підприємництво» освітні програми «Методичні рекомендації мають за мету поглибити й доповнити теоретичний матеріал із навчальної дисципліни «Товарознавство промислової сировини та засобів виробництва» та розвинути у студентів навички самостійної роботи із сировиною промислового та технічного призначення (текстильна, деревинна, шкіряна, хутрова, енергоносії, хімічна, металева, будівельна, засоби виробництва). Їх виконання допомагає студентам краще засвоїти знання про споживні властивості, асортимент, показники якості, сприяє отриманню навичок використання стандартів та інших нормативних документів.

 
Програма виробничої переддипломної практики студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня магістра ПУЕТ PDF Друк e-mail
Вівторок, 20 листопада 2018, 10:25

Програма виробничої переддипломної практики студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня магістра ПУЕТ

Програма виробничої переддипломної практики студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ступеня магістра ПУЕТ / О. В. Карпенко, Ю. О. Ночовна, М. О. Любимов, С. М. Деньга. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 28 с.

Важливою умовою якісної підготовки магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» є успішне виконання ними програми виробничої переддипломної практики.

Студенти проходять виробничу переддипломну практику після закінчення сесії в 11 семестрі на різних вітчизняних підприємствах незалежно від їх виду діяльності, організаційно-правової форми та форми власності за цією програмою та передбаченим графіком.

 
Інноваційні технології в туризмі PDF Друк e-mail
Вівторок, 20 листопада 2018, 10:13

Інноваційні технології в туризмі

Тараненко О. О.

Інноваційні технології в туризмі : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра ПУЕТ / О.О. Тараненко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 84 с.

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами інноваційного менеджменту в туризмі, розроблення та запровадження інноваційного туристичного продукту, використання інноваційних технологій у його формуванні, обслуговуванні туристів; застосування нових інформаційних технологій комплектування, просування та продажу турів; формування знань щодо новітніх механізмів та методів управління міжнародними та вітчизняними підприємствами сфери туризму.

 
Безпека: Цивільний захист. Прогнозування хімічної обстановки у випадку аварій на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті PDF Друк e-mail
Вівторок, 20 листопада 2018, 09:57

Безпека: Цивільний захист. Прогнозування хімічної обстановки у випадку аварій на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті

Фарісєєв А. Г.

Безпека: Цивільний захист. Прогнозування хімічної обстановки у випадку аварій на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті : методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи студентами всіх спеціальностей ступеня магістра / А.Г. Фарісєєв, Т.І. Дмитрюк. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 39 с.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Безпека: Цивільний захист» є набуття здатності орієнтуватися у визначенні параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та небезпечними хімічними речовинами (НХР) під час аварійного прогнозування можливої обстановки за відповідними таблицями (класу стійкості атмосфери, напряму розповсюдження хмари, потужності рівня радіації, доз опромінення людей, приведеної величини часу початку та тривалості опромінення, довжини й ширини зон забруднення (для РР) та площі зони, глибини, часу підходу хмари забрудненого повітря до об’єкта господарювання (ОГ) (для НХР), тривалості дії ураження РР, НХР.

 
« ПочатокПопередня21222324252627282930НаступнаКінець »

Сторінка 29 з 51
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Микроменеджмент
Социальная сеть: как основатель Facebook заработал $4 миллиарда и приобрел 500 миллионов друзей
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки