16 | 12 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Якість та безпека товарів народного споживання PDF Друк e-mail
Середа, 19 квітня 2017, 08:32

Якість та безпека товарів народного споживання

Якість та безпека товарів народного споживання : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 7 грудня 2016 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 156 с. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Текст укр., рос. мовами.

Матеріали конференції висвітлюють досвід учасників щодо фізико-хімічної експертизи товарів народного споживання з метою інформатизації населення про безпечність харчових продуктів і непродовольчих товарів та пропаганди впровадження студентської науково-дослідної, проектної роботи, екологічного виховання молоді.

 
Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління PDF Друк e-mail
Середа, 19 квітня 2017, 08:20

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-кон¬ференції (м. Полтава, 15–16 листопада 2016 року). – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 135 с. – Текст укр., рос. мовами.

У матеріалах конференції розглядаються проблеми та особливості моделювання й управління сучасними економічними процесами та системами, теоретичні основи економічної кібернетики, формування механізмів і систем стратегічного розвитку підприємств, сучасна проблематика підготовки фахівців з економічної кібернетики та комп’ютерних інформаційних технологій. Матеріали розраховано на науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

 
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт. Н.В. Омельченко, М.Г. Мартосенко, Н.В. Лисенко, А.С. Браїлко PDF Друк e-mail
П'ятниця, 31 березня 2017, 10:08

Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт. Н.В. Омельченко, М.Г. Мартосенко, Н.В. Лисенко, А.С. Браїлко

Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт студентами спеціальностей 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістра ПУЕТ / Н.В. Омельченко, М.Г. Мартосенко, Н.В. Лисенко, А.С. Браїлко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 58 с.

Дипломною роботою магістр завершує свою навчальну та наукову підготовку в університеті. Вона повинна засвідчити професійну зрілість, виявити загальнонаукову, загальноекономічну та спеціальну підготовку, уміння застосовувати здобуті в університеті знання для розв’язання конкретних наукових і практичних завдань. Успішне проведення наукового дослідження та написання дипломної роботи залежить від багатьох чинників, серед яких найважливішим є чітка уява про основні вимоги, що ставляться до неї. Ці вимоги стосуються, насамперед, наукового рівня роботи, її змісту, структури, форми викладу матеріалу, а також їх оформлення.

Ці методичні рекомендації покликані допомогти студентам, насамперед, в оформленні дипломної роботи. У їх основі є стандарти та нормативно-правові акти, які стосуються оформлення рукописів наукових робіт. Значна увага відведена правилам бібліографічного опису друкованих видань, оскільки, як свідчить досвід, із цим мають проблеми не лише магістри, але й аспіранти та наукові працівники.

 
Економіка підприємства: практикум PDF Друк e-mail
П'ятниця, 31 березня 2017, 10:01

Економіка підприємства: практикум

Карпенко Ю. В.

Економіка підприємства: практикум : навчальний посібник / Ю. В. Карпенко, В. В. Бенях. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 413 с.

У навчальному посібнику розглянуто сучасний механізм функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу в умовах конкуренції, що дозволяє виконати поточні та стратегічні господарські завдання, які виникають у роботі фахівців цієї сфери. Крім методичних рекомендацій до вивчення тем навчальної дисципліни, видання містить тестові вправи, практичні завдання для самостійного виконання, приклади розв’язання типових завдань, що дозволяють зміцнити набуті теоретичні знання.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами економіки підприємств.

 
Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства PDF Друк e-mail
П'ятниця, 31 березня 2017, 09:56

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

Капліна Т. В.

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства : методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту студентами напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ПУЕТ / Т. В. Капліна, Г. Є. Дубова, Л. І. Кущ. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 59 с.

Курсовий проект є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідного, творчого чи проектно-технологічного характеру, який має за мету не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх під час виконання конкретного фахового завдання та формування навичок і вмінь студентів самостійно працювати з навчальною, науковою, нормативно-технічною, довідковою літературою, електронно-обчислювальною технікою.

Дані методичні рекомендації розроблені для використання студентами, які навчаються за освітньо-професійною програмою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» за денною та заочною формами навчання.

 
« ПочатокПопередня212223НаступнаКінець »

Сторінка 22 з 23
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Драйв. Завести сотрудников и достичь выдающихся результатов
Розвиток депозитарної і депозитної дія тьності в Україні
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки