26 | 08 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарій

URAN

Головна Нові надходження до електронної бібліотеки

Останні виставки
Останні новини
Навчально-методичні матеріали
Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент) PDF Друк e-mail
Четвер, 07 лютого 2019, 15:20

Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент)

Макарова М. В.

Інформаційні системи в менеджменті (Інформаційний менеджмент) : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»/галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»/«Менеджмент інформаційних ресурсів» ступеня бакалавра ПУЕТ / М. В. Макарова. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 37 с.

Курсова робота є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідного характеру, що дозволяє оцінити рівень теоретичної і практичної підготовки студентів із дисципліни.

Курсова робота демонструє рівень умінь студента до самостійного творчого наукового пошуку й виконання актуальних проблемних завдань, що поставлені в ній. Вона ґрунтується на теоретичних знаннях і практичних навичках, отриманих студентом протягом навчання і самостійної науково-дослідної роботи, і свідчить про його вміння узагальнювати теоретичний і практичний матеріал.

Курсова робота виконується відповідно до розробленої і затвердженої тематики, що визначається і пов’язується з актуальними проблемами певної галузі діяльності з метою вирішення чи вдосконалення практичних завдань сучасності.

 
Основы товарной экспертизы PDF Друк e-mail
Вівторок, 05 лютого 2019, 10:53

Основы товарной экспертизы

Калашник Е. В.

Основы товарной экспертизы : учебные задания и методические рекомендации к практическим занятиям студентов специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» образовательная программа «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» степени бакалавра ПУЭТ / Е. В. Калашник, Л. В. Полищук, Е. В. Кириченко. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 35 с.

Основной целью дисциплины «Основы товарной экспертизы» является предоставление студентам знаний о теоретических аспектах товарной экспертизы и основных правилах организации и порядка проведения товарной экспертизы.

Усвоение знаний по дисциплине основывается на изучении фундаментальных, естественнонаучных дисциплин («Физика», «Химия», «Химический анализ сырья и материалов») и профессиональной и практической подготовки студентов («Техническое регулирование (Основы стандартизации, метрологии и управления качеством)», «Товароведение», «Материаловедение и основы технологий производства товаров»).

 
Фінансове право PDF Друк e-mail
Вівторок, 05 лютого 2019, 10:48

Фінансове право

Терела Г. В.

Фінансове право : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (програма професійного спрямування «Фінанси»)/спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» ступеня бакалавра ПУЕТ / Г. В. Терела. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 306 с.

Пропонований навчально-методичний посібник розроблений для полегшення роботи з навчальним матеріалом і найбільш раціональної організації самостійної роботи. Він містить програму навчальної дисципліни й тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до кожної теми (вказівки, рекомендації, логічні схеми розгляду питань; навчально-пізнавальні завдання для самопідготовки до семінарських та індивідуальних занять студента під керівництвом викладача із зазначенням проблемних питань дисципліни, питань для самостійного опрацювання, ситуаційних задач, тем рефератів; завдання для самоконтролю знань; список джерел, основної та додаткової навчально-методичної літератури), індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання, порядок і критерії оцінювання знань, перелік питань до поточного та підсумкового контролю.

 
Ефективність використання енергетичних ресурсів у логістичних системах агропродовольчого комплексу PDF Друк e-mail
Вівторок, 05 лютого 2019, 10:41

Ефективність використання енергетичних ресурсів у логістичних системах агропродовольчого комплексу

Перебийніс В. І.

Ефективність використання енергетичних ресурсів у логістичних системах агропродовольчого комплексу : монографія / В. І. Перебийніс, О. Г. Захарченко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 185 с.

ISBN 978-966-184-305-8

У монографії викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти ефективності використання енергетичних ресурсів у логістичних системах агропродовольчого комплексу. Розкрито питання формування логістичних систем у контексті виробництва та збуту продукції, оцінювання енерговитрат при виробництві агропродовольчої продукції, обґрунтовано напрями оптимізації енергоспоживання на механізованих процесах та перевезенні ресурсів і продукції.

Розраховано на науковців, виробничників, викладачів, аспірантів, студентів.

 
Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів PDF Друк e-mail
Вівторок, 05 лютого 2019, 10:11

Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів

Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 20–22 березня 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 384 с. – Текст укр., рос., англ. мовами.

ISBN 978-966-184-306-5

У матеріалах конференції розглядаються теоретичні й методологічні засади проведення експертизи товарів, товарознавчі дослідження як основа експертизи товарів, ідентифікація та фальсифікація товарів, експертні дослідження харчових продуктів і непродовольчих товарів як інструмент впливу на їх безпечність і засіб захисту прав споживачів, формування професійних компетентностей під час підготовки товарознавців-експертів.

 
« ПочатокПопередня21222324252627282930НаступнаКінець »

Сторінка 22 з 51
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Техники управления агрессией
Право международных договоров. Том 2: Действие и применение договоров. Договоры с участием международных организаций
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки