13 | 12 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарій

URAN

Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг
Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика PDF Друк e-mail

Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика

Смирнова K.B.

Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика : монографія / К.В. Смирнова. - 2-ге вид., доп. - Оде¬са : Фенікс, 2017. -490 с

ISBN 978-966-928-201-9

Досліджено основні аспекти правового регулювання конкуренції Євросоюзу. Проаналізовані еволюційні передумови та процеси становлення регулювання конкуренції в порівняльній динаміці. Проведений юридичний аналіз джерел правового регулювання політики конкуренції в європейському інтеграційному об'єднанні, висвітлено основні категорії антимонопольних угод (вертикальні та горизонтальні), досліджена картельна практика, визначено основні характеристики домінуючого становища та правове регулювання зловживання домінуючим становищем в Євросоюзі. Проаналізовано практику органів Євросоюзу щодо застосування антимонопольних норм до концентрації. Висвітлення всіх аспектів політики конкуренції базується на аналізі нормативних актів, рішень Суду ЄС та рішень органів Євросоюзу.

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів, державних службовців та всіх фахівців у сфері міжнародного та європейського права.

УДК 341.174(4):346.545/546

 
Закупівлі у громадах PDF Друк e-mail

Закупівлі у громадах

Закупівлі у громадах [Електронний ресурс] : посібник для розпорядників бюджетних коштів / Денис Селін, Тетяна Овчаренко ; за заг. ред. Ангела Бочі. – Київ : Глобал Ком'юнітіз, 2018. – 35 с. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

За результатами комплексного оцінювання фінансового управління, що провела Програма DOBRE у співпраці з ТОВ «Техекономоптима» і ТОВ «КМТ-Консалт» у вересні 2017 – червні 2018 року у 50 громадах, які беруть участь у програмі, виявлено ряд проблем стосовно проведення закупівель. Мета оцінювання цього напрямку полягала у виявленні недоліків, вузьких місць та прогалин під час здійснення ОТГ процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», а також напрацювання рекомендацій щодо виправлення можливих недоліків. Моніторинг та оцінка закупівель охоплював всі етапи процесу закупівель – від планування до виконання договорів про закупівлю, дотримання вимог прозорості, а також доброчесності: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій та запобігання корупційним діям і зловживанням. Даний посібник дає можливість отримати відповіді на основні проблемні питання за цими напрямки та рекомендації щодо покращення управління тендерними процедурами.

 
Vivat, Ukraina! Т. 1. Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України PDF Друк e-mail

Vivat, Ukraina! Т. 1. Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України

Vivat, Ukraina! Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України / упоряд. В.І. Севастьянов – Т. 1. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 816 с.

ISBN 978-617-7092-47-5

ISBN 978-617-7092-48-2 (том І)

Хто не знає історію й не робить з неї висновки, той не має майбутнього.

Запропонований перший том “Vivat, Ukraina! Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України” включає в себе маловідомі сторінки історії України кінця XIX – I половини ХХ століття, розпаду СРСР у 1991 році, набуття Україною незалежності.

Книга вміщає документи, які висвітлюють законодавчі процеси Верховної Ради України від прийняття Декларації про державний суверенітет України, Акту про незалежність України, затвердження атрибутів державної влади до прийняття Конституції України й парламентських голосувань стосовно цих питань.

До першого тому книги увійшли також Декларації про незалежність ряду країн світу.

Дане суспільно-політичне видання розраховане на широке коло читачів: від політиків, істориків, вчених та дослідників розвитку політичних і соціальних процесів у незалежній Україні до молоді, що вступає в свідоме життя з чітко окресленою громадянською позицією.

Документальні матеріали автору проекту надані Управлінням комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України й Центральним державним архівом вищих органів влади й управління.

Усі матеріали видання подаються без правок, мовою оригіналу.

 
Фізична і колоїдна хімія PDF Друк e-mail

Фізична і колоїдна хімія

Кононський О.I.

Фізична і колоїдна хімія: Підручник. - 2-е вид., доп. і випр. - К: Центр учбової літератури, 2009. - 312 с

ISBN 978-966-7417-98-5 (Білоцерківський національний аграрний університет)

ISBN 978-966-364-921-4 (Цент учбової літератури)

У першій частині розглядається будова речовин, їх агрегатний стан (гази, рідини, тверді речовини), основи хімічної термодинаміки і термохімії, розчини, хімічна кінетика і каталіз, основи електрохімії, активна реакція водних розчинів.

У другій частині викладені методи приготування і очищення колоїдних розчинів, наводяться дані про поверхневі явища і адсорбцію, молекулярно-кінетичні, оптичні та електрокінетичні властивості колоїдних розчинів, стійкість і коагуляцію колоїдних розчинів, розчинів високомолекулярних сполук, гелів, грубодиспереннх систем, поверхнево-активних колоїдних речовин.

Для аграрних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації за напрямами 1305 -ветеринарна медицина і 1302 - зооінженерія.

 
Моделювання складних систем PDF Друк e-mail

Моделювання складних систем

Я.І. Виклюк, P.M. Камінський, B.B. Пасічник

Моделювання складних систем: посібник / - Львів: Видавництво «Новий Світ - 2000», 2017. - 404 с.

Навчальний посібник містить матеріал для вивчення основних засад загальної теорії систем та функціональних можливостей і практичного застосування лінійних та нелінійних методів для побудови математичних моделей складних систем, а також для розроблення прикладних засобів та інформаційних технологій на основі системного підходу. Теоретичний та практичний матеріал викладено у доступній формі. Викладення матеріалу супроводжується докладним поясненням та наведеними прикладами, що полегшує його сприйняття та засвоєння. Кожна тема завершується переліком питань для самоконтролю. Навчальний посібник призначається для студентів, що навчаються за спеціальностями 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» та 124 «Системний аналіз» і споріднених спеціальностей, які пов'язані з вивченням чисельних методів в інформатиці та інформаційних технологій. Приведений матеріал може бути використаний аспірантами в якості підґрунтя для наукових досліджень та викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення та підвищення кваліфікації. Книга призначена для спеціалістів з дослідження різних систем опрацювання інформаційних ресурсів, науковців у галузі моделювання систем, а також для здобувачів 3-ого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні технології».

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 9 з 262
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Тиждень права
Венгерский за 6 недель
Основи екології
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки