12 | 12 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарій

URAN

Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг
Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма PDF Друк e-mail

Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма

Скобкин С. С.

Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма (ИГиТ) : учеб. пособие / С. С. Скобкин. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2011. - 431 с.

ISBN 978-5-9776-0098-9 (в пер.)

ISBN 978-5-16-004560-3 Агентство CIP РГБ.

В учебном пособии изложены ключевые вопросы экономики предприятий ИГиТ. Рассмотрены особенности функционирования предприятий, управления основными и оборотными фондами, издержками производства, алгоритм ценообразования с учетом зарубежного опыта учета затрат. Значительное внимание уделено бюджетированию и анализу затрат, расчету прибыли, планированию хозяйственной деятельности, трудовых ресурсов и оплаты труда. Проанализированы факторы, влияющие на эффективное развитие предприятий этой отрасли, возникающие проблемы и пути их разрешения.

В пособие включен практикум, содержащий тесты и задачи по всем темам, рассмотренным в теоретической части книги.

Для студентов и аспирантов, изучающих теорию и практику управления предприятиями индустрии гостеприимства, а также специалистов и руководителей этих предприятий и организаций.

 
Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент PDF Друк e-mail

Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент

Аванесова Галина Алексеевна

Сервисная деятельность: Историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент: Учебное пособие для студентов вузов/ Г. А. Аванесова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2006.— 320 с.

ISBN 5-7567-0413-2

Учебное пособие предназначено для подготовки специалистов в области сервиса, туризма, гостеприимства, домоведения, курортологии. Во всех указанных случаях предмет «Сервисная деятельность» входит в качестве обязательной дисциплины федерального компонента в перечень общих профессиональных дисциплин. Пособие оказывается также весьма полезным при подготовке специалистов по менеджменту организации, управлению гостиничным делом и туризмом и др. Пособие содержит учебный материал по основным разделам данной дисциплины: истории, теории, современной практике сервиса разных стран (включая развивающиеся), а также России. В нем отражена специфика сервисной деятельности как образовательного междисциплинарного предмета, связанного с интегративной природой мировой практики сервиса, с ростом ее значения в экономике и социальном развитии мира.

 
Розрахунок технологічного обладнання консервних виробництв PDF Друк e-mail

Розрахунок технологічного обладнання консервних виробництв

Розрахунок технологічного обладнання консервних виробництв: навч. посібник/ О. І. Черевко [та ін.]. - X.: ХДУХТ, 2014. - 150 с.

ISBN 978-966-405-352-2

У навчальному посібнику у формі розрахункових залежностей містяться теоретичні відомості про деякі види технологічного обладнання консервних виробництв, а також початкові дані, методика розрахунку, варіанти індивідуальних завдань і контрольні запитання для самостійної підготовки.

Посібник може бути використаний для розв'язання контрольних та індивідуальних завдань студентів-заочників, під час виконання курсових і дипломних проектів.

Посібник призначено для студентів, які навчаються за освітньо-квалікаційним рівнем «магістр» та «спеціаліст» кваліфікації «інженер-механік» та «інженер-технолог» підприємств харчових виробницгв.

 
Процеси та апарати харчових виробництв PDF Друк e-mail

Процеси та апарати харчових виробництв

Тарасенко І. І.,

Процеси та апарати харчових виробництв : навч. посіб. / І. І. Тарасенко. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 203 с.

ISBN 966-629-030-8

У посібнику наведена класифікація і характеристика основних процесів та апаратів, що мають суттєве значення у виробництві продукції громадського харчування.

Навчальний посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Технологія харчування», спеціалізація - «Технологія громадського харчування, ресторанна справа та сервіс».

 
Метрологія та вимірювальна техніка PDF Друк e-mail

Метрологія та вимірювальна техніка

Зюзько А. К.

Метрологія та вимірювальна техніка: навч. посібник / А. К. Зюзько, Ю. В. Петрова, Г. Є. Соколов. — К. : НАУ, 2016. — 184 с.

ISBN 978-966-598-990-5

У першій частині навчального посібника розглянуто основні поняття і визначення метрології, види та методи вимірювань, похибки вимірювань та засобів вимірювальної техніки, їх класифікацію та методи зменшення похибок, невизначеності вимірювань та їх класифікацію.

У другій та третій частинах навчального посібника розглянуто принцип дії, конструктивне виконання, метрологічні характеристики, застосування засобів вимірювальної техніки: електромеханічних приладів, мостів постійного, змінного струмів і компенсаторів для вимірювання електричних та неелектричних фізичних величин, засобів вимірювання потужності, енергії, електронно-променевих осцилографів, цифрових засобів вимірювальної техніки.

Для студентів напряму підготовки 6.050901 «Радіотехніка».

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 6 з 262
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Тиждень права
Аудиотренинг Брайан Трейси «21 способ стать выдающимся менеджером»
Міжнародні страхові послуги
Банер
feed-image RSS
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки