23 | 06 | 2017
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Політична географія світу PDF Друк e-mail
Понеділок, 15 травня 2017, 10:09

Політична географія світу

Стафійчук B. I.

Політична географія світу: Навчальний посібник / В. Стафійчук. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 306 с

ISBN 978-966-289-090-7

У навчальному посібнику висвітлено етапи становлення політичної географії в Україні та світі, її сучасну структуру і поняттєво-термінологічний апарат, зміни сфери дослідження під впливом політичної глобалізації. На теоретичному і прикладному рівнях розглянуто історичні етапи формування, сучасний стан та перспективи політичної карти світу і політико-географічну сутність держави як найбільш цілісної територіально-політичної системи.

Для бакалаврів, магістрів та викладачів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний для політологів, філософів, міжнародників та всіх, хто цікавиться політико-географічними проблемами сучасного світу.

 
Прикладні програми в комп'ютерних технологіях обробки облікової інформації. Навчальний посібник для студентів вузів PDF Друк e-mail
Понеділок, 15 травня 2017, 09:13

Прикладні програми в комп'ютерних технологіях обробки облікової інформації. Навчальний посібник для студентів вузів

Ходаков В. Є., Кірюшатова Т. Г., Захарченко P. M.

Прикладні програми в комп'ютерних технологіях обробки облікової інформації. Навчальний посібник для студентів вузів / [В. Є. Ходаков, Т. Г. Кірюшатова, P. M. Захарченко] під ред. В. Є. Ходакова. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 334 с

ISBN 978-966-289-107-2

У навчальному посібнику представлені узагальнені відомості про прикладні програми в комп'ютерних технологіях обробки облікової інформації.

Розроблено комплекс лабораторно-практичних робіт з вивчення дисциплін: «Комп'ютерні технології обробки облікової інформації», «Інформаційні системи обліку, аудиту і контролю», «Інформаційні системи та технології в управлінні», «Автоматизація виробництва та автоматизовані системи управління», «Корпоративні інформаційні системи». Тематика робіт побудована з урахуванням існуючих науково-організаційних методів для придбання студентами практичних навичок при автоматизованій обробці облікової інформації. Теоретичний матеріал містить пояснювальну сутність кожної теми та практичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу. Посібник містить навчальні завдання, вправи і питання для самоконтролю та завдання для виконання лабораторних робіт з використанням програмного комплексу «1С: Підприємство», модуль «1С: Бухгалтерія», а також програм корпорацій «Парус - Підприємство» і «Галактика».

Розроблені лабораторні роботи для програми «1С: Підприємство», а конкретно для модуля «1С: Бухгалтерія», представлені в двох режимах: користувацькому і робота в режимі Конфігуратора з використанням вбудованої мови програмування 1С.

Посібник пропонується для студентів вищих учбових закладів. Може бути використано для самостійного вивчення студентами, які навчаються за спеціальностями: «Програмна інженерія», «Економіка» за освітньою програмою «Економічна кібернетика».

 
Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні PDF Друк e-mail
Понеділок, 15 травня 2017, 09:09

Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні

Чернен Володимир Васильович

Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні: [текст] монографія / В. В. Черней. - Київ: Центр учбової літератури, 2014. - 456 с

ISBN 978-611-01-0623-8

На підставі аналізу широкого кола наукових джерел, законодавства, а також матеріалів соціологічних досліджень у монографії проведено комплексний аналіз проблем запобігання злочинам у сфері діяльності небанківсьтх фінансових установ в Україні. Зокрема, на основі законодавства, результатів узагальнення судової та правоохоронної практики, наукових джерел і зарубіжного досвіду надано кримінально-правову характеристику та розроблено науковообгрунтовані засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ.

Праця може бути корисною для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, практичних працівників правоохоронних органів, суддів та всіх, хто зацікавлений у протидії фінансовій злочинності.

 
Соціальний діалог в Україні: теоретичні питання PDF Друк e-mail
Понеділок, 15 травня 2017, 09:06

Соціальний діалог в Україні: теоретичні питання

Гербеда С. В. Соціальний діалог в Україні: теоретичні питання [текст]: моногр./ С.В. Гербеда [за заг. ред. Нижник Н.P.]. - Київ: Центр учбової літератури. 2014. - 152 с

ISBN 978-617-673-328-7

Монографія присвячена теоретичним та практичним питанням соціального діалогу в Україні, які розглядаються під призмою науки державного управління.

Книга орієнтовна на керівників органів публічної влади та державних службовців, науково-педагогічних працівників, слухачів магістратур галузі державного управління.

Сформульовані та обгрунтовані в монографії наукові положення, пропозиції і рекомендації можуть бути використані:

- у науково-дослідній сфері - для подальшого розроблення і вирішення проблем державного управління соціальним діалогом в Україні:

- у сфері правотворчості - при підготовці законопроектів щодо подальшого вдосконалення правового регулювання соціально-партнерських відносин в Україні;

- у навчальному процесі - при підготовці тематичних планів, методичних матеріалів для лекційних і семінарських занять з навчальних курсів за програмами підготовки магістрів державного управління.

 
Генетичний аналіз PDF Друк e-mail
Понеділок, 15 травня 2017, 08:56

Генетичний аналіз

Терновська Т. К.

Генетичний аналіз: Навчальний посібник з курсу «Загальна генетика». — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. — 335 с

ISBN 987-966-518-544-4

Навчальний посібник спрямований на формування у студентів навичок генетичного аналізу на основі розв'язання задач. Вміст посібника визначається програмою курсу «Загальна генетика» як першої з трьох частин, на які поділяється курс генетики у практиці її викладання у світі: трансмісивна, молекулярна та популяційна. Задачі до десяти розділів посібника підібрано так. шоб їх розв'язування від першого розділу до десятого формувало у студентів розуміння того, що (1) у основі генетичного аналізу будь-яких організмів лежать імовірнісні події, якими слід вміти оперувати, (2) методи генетичного аналізу залежать від біологічних властивостей виду, який аналізується, та принципово не залежать від фенотипного рівня реалізації генотипу (молекулярний фенотип па рівні ДНК, послідовність амінокислот білку, ознака фізіології чи морфології організму).

Посібник можуть використовувати студенти вищих навчальних закладів, які слухають генетичні курси, аспіранти відповідних спеціальностей та викладачі, шо чіпають практичні курси з генетики.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 2 з 216
Вхід для читача
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову

Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Техники управления агрессией
Прибыль. Введение в технологии обращения с прибылью
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки
 

Лічильник PR-CY.Rank