16 | 12 | 2017
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії PDF Друк e-mail
Понеділок, 09 жовтня 2017, 10:12

Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії

Рогач Олександр, Косьміна Валентина

Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії / Олександр Рогач. Валентина Косьміна. — К. : «Видавництво «Центр учбової літератури». 2016. — 256 с

ISBN 978-611-01-0679-5

У монографії досліджується вплив прямих іноземних інвестицій міжнародних корпорацій па експортний потенціал країн-реципієнтів капіталу. Аналізується еволюція теорій транснаціональних фірм, розкриваються методологічні аспекти дослідження експортної діяльності ТНК. На матеріалах нових індустріальних країн Азії розкрито прямий та непрямий вплив ТНК на динаміку, товарну структуру та регіональні напрями експорту. Показано еволюцію експортної спеціалізації країн Азії за останні десятиріччя та їх роль у сучасній міжнародній торгівлі.

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, фахівців у галузі міжнародних економічних відносин, а також для тих, хто цікавиться проблемами світового господарства.

 
Основи наукових досліджень PDF Друк e-mail
Понеділок, 09 жовтня 2017, 10:08

Основи наукових досліджень

Надикто В.Т.

Основи наукових досліджень: Підручник / В.Т. Надикто. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 268 с

ISBN 978-966-289-109-6

У підручнику викладено основи організації та проведення наукових досліджень з використанням методологічних підходів, які суттєво доповнюють і розширюють відомі на теперішній час. Визначено стратегію організації наукової діяльності, розкрито роль різновидів моделювання, а також рівня методичної досконалості у становленні дослідника. Викладено нові методи оброблення і аналізу експериментальних даних, висвітлено сучасні підходи щодо апробації результатів наукових досліджень.

Підручник призначений для магістрів, аспірантів і наукових співробітників, які здійснюють свою діяльність як у сільськогосподарській, так і інших галузях народного господарства.

 
Товарная информация PDF Друк e-mail
Понеділок, 09 жовтня 2017, 10:01

Товарная информация

Николаева М. А.

Товарная информация : учебник/ М, А. Николаева, Л. В. Карташова. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. — 256 с.

ISBN 978-5-91768-650-9 (Норма)

ISBN 978-5-16-011174-2 (ИНФРА-М, print)

ISBN 978-5-16-103264-0 (ИНФРА-М, online)

Учебник включает пять модулей. В модуле I рассмотрены виды, формы и нормативно-правовое регулирование товарной информации. В модуле II разработаны средства товарной информации, особое внимание уделено товарно-сопроводительным документам и маркировке, ее классификации, структуре, информационным знакам. Модули III и ІV содержат учебную информацию о нормативно-правовом регулировании маркировки пищевых продуктов, а также требования к маркировке однородных групп, подгрупп и видов продовольственных и непродовольственных товаров. В модуле V описаны нормативно-правовое регулирование требований к маркировке за рубежом, атакже особенности маркировки ряда непродовольственных товаров в странах ЕС, США и Канады.

Для студентов, аспирантов и преподавателей торгово-экономических вузов, колледжей и техникумов.

 
Деньги, кредит, банки PDF Друк e-mail
Понеділок, 09 жовтня 2017, 08:13

Деньги, кредит, банки

Авагян Г. Л., Ханина Т. М., Носова Т. П.

Деньги, кредит, банки : учеб. пособие / Г. Л. Авагян, Т. М. Ханина, Т. П. Носова. - К.: «СВАРОГ» . 2016. – 416 с.

ISBN 978-5-9776-0190-O

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и представляет собой последовательное и детальное изложение разделов курса, касающихся базовых теоретических и общих аспектов функционирования денежного обращения и денежной системьі, кредитной системьі страньї, банковского сектора и его операций. При подготовке издания коллектив авторов опирался на собственные научные исследования и практические знания в области денежного, кредитного и банковского рынков, труды ведущих экономистов в данной области.

Предназначено для студентов экономических слециальностей вузов, аслирантов, преподавателей и слециалистов в области денежного обращения, кредитования и банковской деятельности.

 
Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застовування PDF Друк e-mail
Понеділок, 09 жовтня 2017, 08:10

Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застовування

Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застовування ; монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидовой - Харків : Право, 2017. - 400 с.

ISBN 978-966-937-122-5

Монографія присвячена дослідженню актуальних питань кримінального законодавства та практики його застосування. Кримінальний кодекс України розглядається як системне утворення з його якісної та кількісної сторін, а також із виділенням ознак такої системи та критеріїв його оцінювання. Аналізуються норми чинного кримінального законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України, життя та здоров'я, власності, безпеки виробництва, громадської безпеки. Особлива увага звертається на проблеми захисту прав дітей і осіб, що знаходяться під опікою або піклуванням, правосуддя, а також кримінальної відповідальності за злочини, вчинені організованою групою. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення національного кримінального законодавства та рекомендації з питань застосування його норм.

Видання адресоване правникам-науковцям, працівникам правоохоронних і судових органів, адвокатам, студентам вищих юридичних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться питаннями кримінального права.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 8 з 229
Вхід для читача Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
«Фэйс-контроль». Правила назначения встреч, ведения переговоров и заключения сделок с VIP клиентами
Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки