16 | 08 | 2017
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Соціальна економіка PDF Друк e-mail
Понеділок, 15 травня 2017, 08:39

Соціальна економіка

Атаманюк Р. Ф., Атаманюк Е. А.

Соціальна економіка: навчальний посібник. - Львів: Новий Світ-2000, 2015.-203[1]с.

ISBN 978-966-418-206-2

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог Освітньо-професійної програми підготовки фахівців галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» та 6.030508 «Фінанси і кредит».

Матеріал посібника поєднує базові положення та методологічні основи функціонування соціальної сфери та її галузей, зокрема житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров'я та культури. В посібнику викладено засади фінансування та управління соціальною сферою. Питання для самопідготовки, наведені після кожного розділу, дозволять забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи, сприятимуть формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення.

Навчальний посібник спрямований на студентів та може бути використаний фахівцями установ та підприємств соціальної сфери.

 
Санітарно-епідеміологічна безпека PDF Друк e-mail
П'ятниця, 28 квітня 2017, 09:13

Санітарно-епідеміологічна безпека

Санітарно-епідеміологічна безпека: навч. посіб.; за заг. ред. C. B. Пєткова - К.: Видавничий дім «Скіф», 2017. - 128 с.

ISBN 978-966-8894-97-8

Навчальний посібник присвячений забезпеченню санітарно-епідеміологічної безпеки в контексті адміністративно-правової реформи в Україні. Удосконалено понятійно-категорійний апарат у санітарно-епідеміологічній сфері. Проаналізовано зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за правопорушення у санітарно-епідеміологічній сфері. Сформульовано низку конкретних пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства України. Адресований науковцям і практикам, а також тим, хто цікавиться проблемами забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки.

 
Теорія прийняття рішень PDF Друк e-mail
П'ятниця, 28 квітня 2017, 09:09

Теорія прийняття рішень

Теорія прийняття рішень [текст] підручник. За заг. ред. Бутка М. П. [М. П. Бутко, І. М. Бутко, В. П. Мащенко та ін.] — К. : «Центр учбової літератури», 2015.- 360 с.

ISBN 978-617-673-373-7

Підручник призначено для самостійних і практичних занять магістрам з менеджменту, державної служби, студентам вищих навчальних закладів, слухачам центрів підвищення кваліфікації державних службовців, директорам підприємств та бізнесменам з метою оволодіння методами прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та багатофакторної залежності щодо визначення рішення та ефективності управлінської діяльності. Розглядаються типові приклади навчальних та реальних ситуацій, що вимагають прийняття управлінських рішень, за умов коли неможливий єдиний вірний варіант рішення. Дія навчатьної практики представлені варіативні завдання для індивідуального виконання та засвоєння матеріалу. З метою надання придатності підручника для всіх тих, хто самостійно опановує ці питання, наведені теоретичні положення, наданий значний перелік рекомендованої та використаної літератури з Інтернет-джерелами.

 
Основи історії і теорії держави та права PDF Друк e-mail
П'ятниця, 28 квітня 2017, 09:04

Основи історії і теорії держави та права

Олійник А. Ю. Основи історії і теорії держави та права [текст] : навчальний посібник. /А. Ю. Олійник.- К.: «Центр учбової літератури», 2015.-200 с

ISBN 978-617-673-359-1

У навчальному посібнику розглянуто основи теорії і історії держави та права як юридичної науки і навчальної дисципліни, закономірності виникнення держави і права, основи держави, основи права, основи правової поведінки і юридичної відповідальності, основи законності і правопорядку, основи правового регулювання та його механізму.

Для учнів спеціалізованих шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв, які опановують юридичні знання в межах програми з основ правознавства в системі Міністерства освіти і науки України та студентів, які вивчають право в неюридичних навчальних закладах, викладачів, аспірантів і докторантів, вчителів загальноосвітніх шкіл та усіх тих, хто цікавиться основами правознавства.

 
Методологія педагогічного дослідження PDF Друк e-mail
П'ятниця, 28 квітня 2017, 09:01

Методологія педагогічного дослідження

Тверезовська Н. Т. Методологія педагогічного дослідження [текст] : навч. посіб / Н. Т. Тверезовська. В. К. Сидоренко - К. : «Центр учбової літератури». 2013.- 440 с

ISBN 978-617-673-263-1

У посібнику розкрито роль, функції і сутність науки і наукової діяльності в житті суспільства, їх взаємозв'язок з практичною діяльністю людини. Головне місце приділено викладу питань теорії і практики педагогічного дослідження. Розкрито особливості наукового пізнання та сучасні методи педагогічного дослідження. Центральне місце в посібнику займає виклад питань організації та проведення педагогічного експерименту, опрацювання, узагальнення та оформлення його результатів. Особливу увагу приділено інформаційному забезпеченню наукового дослідження.

Навчальний посібник може бути використаний студентами вищих навчальних закладів, магістрантами, аспірантами, здобувачами наукових ступенів, викладачами та науковими працівниками в галузі теорії та методик навчання і виховання, професійної педагогіки тощо.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 6 з 218
Вхід для читача
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову

Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ваш 25-ый час – для руководителей
Конфліктологія та теорія переговорів
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки
 

Лічильник PR-CY.Rank