21 | 10 | 2017
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застовування PDF Друк e-mail
Понеділок, 09 жовтня 2017, 08:10

Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застовування

Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застовування ; монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидовой - Харків : Право, 2017. - 400 с.

ISBN 978-966-937-122-5

Монографія присвячена дослідженню актуальних питань кримінального законодавства та практики його застосування. Кримінальний кодекс України розглядається як системне утворення з його якісної та кількісної сторін, а також із виділенням ознак такої системи та критеріїв його оцінювання. Аналізуються норми чинного кримінального законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України, життя та здоров'я, власності, безпеки виробництва, громадської безпеки. Особлива увага звертається на проблеми захисту прав дітей і осіб, що знаходяться під опікою або піклуванням, правосуддя, а також кримінальної відповідальності за злочини, вчинені організованою групою. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення національного кримінального законодавства та рекомендації з питань застосування його норм.

Видання адресоване правникам-науковцям, працівникам правоохоронних і судових органів, адвокатам, студентам вищих юридичних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться питаннями кримінального права.

 
Господарське право PDF Друк e-mail
Понеділок, 09 жовтня 2017, 08:05

Господарське право

Войтович М.Г., Федик Є.І., Попадюк С.С.

Господарське право: Навчальний посібник - Львів: "Новий Світ - 2000", 2017.-226 с.

ISBN 978-966-418-084-5

Пропонований навчальний посібник призначений для надання дидактично-методичної допомоги студентам вищих юридичних навчальних закладів та факультетів напряму підготовки «Право» при вивченні ними дисципліни "Господарське право" на основі Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів господарського законодавства України.

Подано: передмову, зміст навчальної дисципліни, плани теоретичних та практичних занять, завдання і методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання для поточного контролю знань, примірний перелік питань до іспиту (заліку), нормативно-правові акти та літературу.

Зміст цієї роботи може бути корисним для аспірантів, викладачів, наукових працівників юридичних вузів та факультетів, юристів-практиків, усіх, хто застосовує у своїй діяльності норми господарського законодавства.

 
Конституційні засади сучасного державотворення PDF Друк e-mail
Понеділок, 09 жовтня 2017, 07:59

Конституційні засади сучасного державотворення

Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / Т. Є. Кагановська, Є. І. Григоренко, Я. О. Григоренко, О. С Передерій ; за ред. Т. Є. Кагановської. - Харків : Право, 2017.-304 с

ISBN 978-966-937-161-4

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням новітніх тенденцій державотворення у світі, в Україні, чинного українського законодавства та законодавства деяких зарубіжних держав. У ньому наводяться стислі відповіді на основні питання, які пов'язані з ключовими напрямами державотворчих процесів у нашій державі. Зокрема, в межах навчального посібника дається характеристика конституції як фундаменту сучасного державотворення, проведено аналіз розвитку та модернізації конституційного ладу та його засад в умовах глобалізованого світу, подано змістовну характеристику сучасним тенденціям реформування органів публічної влади.

Призначено для студентів та науково-викладацького складу юридичних і неюридичних вищих навчальних закладів і факультетів, аспірантів та абітурієнтів, учнів загальноосвітніх шкіл, а також усіх, хто цікавиться питаннями конституційних засад сучасного, державотворення.

 
Защита информации PDF Друк e-mail
Понеділок, 09 жовтня 2017, 07:52

Защита информации

Жук А.П., Жук Е.П., Лепешкин О.М., Тимошкин А.И.

Защита информации: Учеб. пособие, — 2-е изд. — М: РИОР: ИНФРА-М, 2015. — 392 с. — (Высшее образование: Бакалавриат; Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/4868.

ISBN 97S-5-369-0I378-6 (РИОР)

ISBN 978-5-16-010188-0 (ИНФРА-М, print)

ISBN 978-5-16-102045-6 (ИНФРА-М, online)

Рассматриваются основы защиты информации, анализируются угрозы информационной безопасности, стратегии и модели защиты информации, основы государственной политики РФ в области защиты информации, а также раскрыты основные виды обеспечения системы защиты информации в них. Основное внимание уделяется четырем основным видам обеспечения защиты информации в инфокоммуникационных системах: правовому, организационному, инженерно-техническому и программно-аппаратному. Материал учебного пособия опирается на современные подходы в области защиты информации.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».

 
Продвижение людей и команд PDF Друк e-mail
Середа, 13 вересня 2017, 08:50

Продвижение людей и команд

Продвижение людей и команд. — СПб.: Питер, 2015. — 208 с: ил.

ISBN 978-5-496-01064-1

Менеджмент — это управление людьми и профессиональный способ получить все лучшее от других.

В этом издании собраны ключевые идеи Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга, Дэвида Макклелланда, Мередита Белбина, Джона Адайра, Дугласа Мак-Грегора, Уоррена Бенниса — безусловных лидеров в области мотивации, чьи труды стали классическими в сфере психологии менеджмента. Узнайте, как эффективно мотивировать людей и способствовать их развитию, что обеспечит команде стабильное и последовательное достижение высоких результатов. Найдите ответы, как успешно выходить из трудных ситуаций, затрачивая минимум личных усилий, стимулировать людей быть максимально эффективными.

Книга предназначена для руководителей, предпринимателей, управленцев.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 4 з 224
Вхід для читача
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову

Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Позиционирование: битва за умы
Методи активного навчання у підготовці фінансиста
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки
 

Лічильник PR-CY.Rank