16 | 07 | 2020
Головна Нові надходження книг Електронні змісти книг
Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Праця України 2007 PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 14 січня 2009, 13:59

   Праця України 2007: Статистичний збірник Державний комітет статистики України: № 09/4-18/ 249 від 21.07.2008 р.

   Статистичний збірник підготовлено колективом департаменту статистики праці Держкомстату України.

  Збірник розрахований на фахівців, які займаються розробкою та моніторингом соціа­льної політики, науковців, а також може бути корисним студентам вищих навчальних закла­дів.

    Відповідальна за випуск  Н.В. Григорович.

Останнє оновлення на Середа, 14 січня 2009, 13:59
 
ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 2007 PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 14 січня 2009, 13:55

   ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 2007: Статистичний збірник Державний комітет статистики України

   За редакцією І.М. Жук

   У статистичному збірнику наведеш дані про стан та тенденції розвитку малих підприємств України у 2007р. у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники щодо кількості малих підприємств, зайнятості та оплати праці, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг), фінансового стану, інвестиційної діяльності.

   Розрахований на широке коло читачів.

Останнє оновлення на Середа, 14 січня 2009, 13:57
 
Статистика PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Субота, 13 грудня 2008, 16:33

   Статистика : учебник / под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Высшее образо­вание, 2009. — 566 с. — (Университеты России).

   В учебнике рассмотрены методы сбора данных, методы вариационного и корреляционного анализа, индексный метод и др. Представлена система показателей статистики населении, национального богатства, инвестиций, уровня жизни населения и др. Особое внимание уделено статистике финансовых институтов (показателей банковской деятельности и страхования). Подробно изложены такие темы статистики финансового рынка, как статистика денежного обращения, цен и инфляции. Отдельная глава посвящена системе национальных счетов по экономике в целом и на региональном уровне, включая показатели, характеризующие макроэкономические процессы.

   Для студентов, обучающихся по специальностям 080101 (060100) «Экономическая теория», 080102 (060600) «Мировая экономика», 080103 (060700) «Национальная экономикам, 080104 (060200) «Экономика труда», 080105 (060400) «Финансы и кредит», 080107 (351200) «Налоги и налогообложение», 080109 (060500) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080111 (061500) «Маркетинг», 080116 (061800) «Математические методы в экономике», 080301 (351300) «Коммерция (торговое дело)», 080502 (060800) «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», 080503 (351000) «Антикризисное, управление», 080504 (061000) «Государственное и муниципальное управление», 080505 (062100) «Управление персоналом», 080506 (062200) «Логистика и управление цепями поставок», 080507 (061100) «Менеджмент организации», 080508 (062300) «Информационный менеджмент», 080300 (522000) «Коммерция (бакалавр)», 080700 «Бизнес-информатика (бакалавр)», 080500 (521500) «Менеджмент (бакалавр)».

Останнє оновлення на Субота, 13 грудня 2008, 16:34
 
Інвестування PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Субота, 13 грудня 2008, 16:32

   В.Г. Федоренко

   Інвестування: Підручник. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Алерта, 2008.-448 с.

   Основоположним в економічній науці про Інвестиції є підручник "Інвестознавство" (автор - В. Г. Федоренко), який із доопрацюванням і доповненням виходив у 2000, 2002 і 2004 роках. У цих виданнях з урахуванням практики перебудови, останніх наукових розробок і законодавчих актів України приділялась значна увага інвестиціям, як важливому чиннику реструктуризації та економічного зростання промисловості.

   Підручник «Інвестування» с заключним з такої проблеми, як Інвестиційні процеси в економіці. З точки зору практики в ньому розглядаються питання відродження ринку фінансових інвестицій і капіталів, підвищення ролі банків, акціонерних капіталів і цінних паперів. Зосереджується увага на розробці та впровадженні бізнес-планів, використанні страхового капіталу в інвестиційних процесах.

   Друге видання підручника ''Інвестування" розглядає, в більш розшире­ному плані, практику Іноземних інвестицій, звертається особлива увага неврегульованості фінансової сфери, недосконалості законодавства з оподаткування. Також розглядається роль банків в питаннях кредитування Інвестиційних проектів, підвищення ефективності фінансових інвестицій.

   Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців-економістів, які займаються питаннями інвестування.

Останнє оновлення на Субота, 13 грудня 2008, 16:32
 
Маркетинг для магістрів PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Субота, 13 грудня 2008, 16:30

   Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник/ За заг. ред. д.е.н., проф. СМ. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007.-928 с

У навчальному посібнику в стислому вигляді викладені теоретичні й методичні засади фахових дисциплін, які входять до навчальної програми підготовки фахівців з маркетингу освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеці­аліст" і "магістр", а також авторських дисциплін, що розширюють їх світо­гляд у руслі сучасних уявлень про стійкий соціально-економічний розви­ток і роль маркетингу в ньому.

   Містить багато прикладів і фактичних матеріалів з практики діяль­ності вітчизняних та іноземних підприємств, що ілюструють теоретичні положення.

   Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також студентів, що вивчають маркетинг на пеекономічнихспеціальностях вищих навчальних закладів, Буде корисним для керівників і провідних фахівців підприємств різних галузей та широкого кола читачів, яких цікав­лять проблеми сучасного маркетингу.

Останнє оновлення на Субота, 13 грудня 2008, 16:30
 
« ПочатокПопередня271272273274275276277278279280НаступнаКінець »

Сторінка 271 з 283
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Кофеин для продавцов
Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки