24 | 01 | 2020
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Міжнародний маркетинг у діяльності PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:04

 

Каніщенко О.Л.
Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: — К.: Знання, 2007. — 446 с.

У монографії систематизовано розкриваються концептуальні підходи до визначення міжнародного маркетингу як елементу систе­ми управління інтернаціоналізованою підприємницькою діяльністю економічних суб'єктів, закономірності інтенсифікації міжнародної маркетингової діяльності українських підприємств в умовах гло­балізації світової економіки. Аналізуються особливості технології маркетингових досліджень зарубіжних ринків та механізм порів­няльного аналізу умов міжнародного підприємництва. Пропонуєть­ся методика застосування стратегічних альтернатив та оперативно-тактичних інструментів міжнародного маркетингу для посилення ринкових позицій вітчизняних компаній у конкурентно напружено­му світовому економічному просторі.

Для наукових працівників, економістів, маркетологів, а також викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей ви­щих навчальних закладів.

 
Нормативні акти Укоопспілки PDF Друк e-mail
Понеділок, 23 червня 2008, 15:03

Нормативні акти Укоопспілки. Т.1. - Київ, 2008. - 405с.

У першому томі збірника «Нормативні акти Укоопспілки» роз­міщено документи станом на 1 жовтня 2007 року, які регулюють гос­подарську діяльність споживчих товариств, споживспілок, їх підпри­ємств (об'єднань), інших суб'єктів господарювання системи спожив­чої кооперації України.

Видання розраховане на голів правлінь споживчих товариств, спо­живспілок, керівників підприємств (об'єднань), фахівців бухгалтер­ських, фінансових, контрольно-ревізійних та організаційно-коопера­тивних служб кооперативних організацій і підприємств, викладачів, аспірантів та студентів вищих закладів освіти.

 
Економічна діагностика PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:02
 

Загорна Т.О.
Економічна діагностика. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 400 с.

У посібнику розглянуто основні методи діагностики зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, питання оцінки його конкурен­тних позицій та внутрішніх можливостей з урахуванням міжнародного і вітчизняного досвіду. Викладено основні етапи конкурентної діагнос­тики та діагностики стратегічних зон господарювання, дано аналіз спе­цифіки мікродіагностики підприємства як нової управлінської техно­логії.

Методика фінансової діагностики розглядається у взаємозв'язку з підходами до оцінки вартості бізнесу та ризиків.

Посібник містить контрольні запитання для самоперевірки та прак­тичні завдання.

 
Моделювання економічної безпеки PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:01
 

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / Геєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін.; За ред. Гейця В. М.: Монографія. — X.: БД «ІНЖЕК», 2006. — 240 с. Укр. мова

Розроблено концептуальні засади системи економічної безпеки, визначено загрози та основні елементи економічної безпеки на різних рівнях Ієрархії — між­народному, національному, регіональному. Особливу увагу приділено формуванню механізмів економічної безпеки на рівні підприємства. Побудовано комплекс моде­лей оцінки, аналізу й прогнозування економічної безпеки на кожному рівні Ієрархії, розроблено механізми її забезпечення.

Для фахівців, які займаються управлінням безпекою економічних систем, ма­гістрантів і аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 
Іпотечний ринок PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:01


Любунь О.С., Кірєєв О.I., Денисенко М.П.
Іпотечний ринок: Підручник. — К.: Атіка, 2006. — 288 с.

Питання вплину іпотечного ринку на розпиток економіки країни — одне з найбільш актуальних. Прийнято низку законів, які регулюють іпо­течне кредитування та набули чинності з 01.01.2004 р.

У підручнику, поряд з позитивними результатами розвитку іпотеч­них відносин, висвітлюються і недоліки в правовому регулюванні. При­ділено також увагу необхідності розроблення цілісної системи підтрим­ки держаною іпотечного кредитування на перших кроках його розвитку.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також стане у пригоді широкому колу спеціалістів, яким доводиться приймати рішення з прак­тики застосування законодавства про іпотеку.

 
« ПочатокПопередня251252253254255256257258259260НаступнаКінець »

Сторінка 259 з 262
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Сага об ИКЕА
Оптимальне  керування  в  економіці
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки