23 | 07 | 2019
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Аудит PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:59

 
Пшенична А.Ж.
Аудит. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 320 с.

Видання є навчальним посібником з аудиту. В ньому розглянуто теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, розкриваються найважливіші організацій­но-методичні особливості здійснення аудиторських послуг.

Посібник призначається для використання в навчальному процесі та практичній роботі. Посібник відповідає чинному законодавству та міжнародним нормативам аудит. Його зміст і структура побудовані згідно з вимогами галузевих стандартів вищої освіти з підготовки бакалавра за напрямом "Економіка та підприємництво".

Крім теоретичної частини, в усіх темах подано приклади та загальні висновки, контрольні запитання. Найскладніші моменти проілюстровано схемами, рисунками, що полегшує сприймання та засвоєння вміщеної інформації.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів економічних навчальних закладів. Ним може користуватися також персонал підприємств, які обслуговуються аудиторами.

 
Звітність підприємств PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:58

  
Верига Ю.А.
Звітність підприємств. 2-ге видання, доповнене і перероблене. Навчальний посібник / Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 776 с.

Висвітлено законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності, її мета, інформаційні потреби споживачів звітності; склад звітності, вимоїн і принципи скла­дання, вплив облікової політики на показники звітності; підготовчі роботи перед складанням звітності, порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємств.

Детально розглянуто взаємозв'язок звітності із Планом рахунків, її структуру, методику складання фінансової звітності — Балансу, Звіту про фінансові результа­ти, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності, викладено методику узгодження її показників.

В посібнику також викладено склад, структуру і методику складання податко­вої, статистичної і спеціальної звітності.

Посібник буде корисний не тільки студентам, але й практичним працівникам.

 
Облік у зарубіжних країнах PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:58

 
О.М. Губанова, С.І. Мельник
Облік у зарубіжних країнах: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 432 с.

У підручнику розкриваються методологічні засади організації обліку, побудо­ви та використання фінансової звітності зарубіжних країн.

Метою даного навчального видання е формування у студентів глибоких теоре­тичних знань та практичних навичок з організації обліку у зарубіжних країнах, умі­ння використовувати облікову інформацію. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівців з обліку, аудиту й фінансового менеджменту, допоможе зрозуміти передумови та напрямки процесу реформування бухгалтерського обліку, що здійснюється в Україні, розширить кругозір і озброїть знаннями для практичного застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Розрахована на викладачів та студентів економічних факультетів, слухачів .відділені. після дипломної освіти, магістрантів та аспірантів.

Підручник буде корисним також практикуючим бухгалтерам, фінансистам, ауди­торам, менеджерам, бізнесменам, які подають фінансову звітність іноземним інвесто­рам та вивчають зарубіжний досвід ведення обліку з метою його використання у професійній діяльності; надасть суттєву допомогу при підготовні до іспитів за програмою міжнародної сертифікації бухгалтерів «CІPA» (Certified International Professional Accountant).

 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:57

 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник/ Ю.В. Макогон, B.C. Рижиков, С.В. Касьянюк, О.О. Ко­валенко, В.М. Грідасов, С.В. Чемерис, А.В. Гончарова/За ред. д.е.н., проф. Ю.В. Макогона. — Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 424 с.

У цьому посібнику розглянуто питання тарифного та нетарифно­го регулювання зовнішньоторговельних операцій; висвітлено проце­дуру розробки контрактів, її організацію, зміст контракту купівлі-продажу, організацію роботи з його виконання; подані основи валют­ного регулювання та кредитування зовнішньоторговельної діяль­ності; розглянуто правові форми міжнародних угод, роль посеред­ницьких каналів збуту товарів, страхування, процес ціноутворення; описано організовані форми торгівлі — товарні аукціони, біржі та торги, їхнє функціонування; подано оцінку інвестиційного клімату в Україні, а також цілі створення спільних підприємств та вільних економічних зон.

 
Соціологія PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 14:56
 
Соціологія: Підручник / За ред. В. Г. Городяненка. — К.: ВЦ «Академія», 2008. — 544 с. (Альма-матер).

Це — третє видання популярного серед студентів під­ручника, який розкриває сутність, структуру і функції со­ціології, основні етапи становлення її як науки, розвитку соціологічної теорії і практики в Україні, а також характер­ні особливості суспільства як соціальної системи, специфіку різноманітних галузей соціологічного знання, основні заса­ди емпіричних соціологічних досліджень, інтерпретування їх результатів. Містить біографічні відомості про видатних соціологів, короткий термінологічний словник, запитання, завдання для самостійної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 
« ПочатокПопередня251252253254255НаступнаКінець »

Сторінка 254 з 255
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ МИРА
Право международных договоров. Том 2: Действие и применение договоров. Договоры с участием международных организаций
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки