22 | 07 | 2019
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Фінансові основи підприємництва PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:06
 

Кузьмін В.В.
Фінансові основи підприємництва: Навч. пос. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.

Головна мета навчального посібника полягає в обґрунтуванні послідовних кроків майбутнього підприємця щодо створення влас­ної справи, ефективному застосуванні фінансових знань при веденні підприємницької діяльності.

Навчальний посібник орієнтований на впровадження активної методики навчання. З цією метою використовується повний ком­плекс основних методів навчання: словесний, наочний і практичний. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних за­кладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підго­товки бакалаврів з напрямку 05.01 "Економіка та підприємництво" та спеціалістів, котрі професійно займаються підприємницькою діяльністю.

 
Моббинг PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:05
  

Колодей Криста.
Моббинг. Психотеррор на рабочем месте и методы его преодоления / Пер. с нем. — X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. — 368 с.

Моббинг — это отнюдь не новшество, это просто описание старого факта эскалации конфликтов на работе новым термином, что позволяет по-новому взглянуть на проблему. Формы моббинга разнообразны: постоянная критика, игнорирование вплоть до полной изоляции, завышенные или заниженные требования, бессмысленные или вредные для здоровья задания, угрозы и сексуальные домогательства па рабочем месте... Обо всем этом рассказывает данная книга: от истоков конфликтов - до их последствий, от способов предотвратить моббинг — до возможностей его преодолеть. Примеры из жизни показывают атмосферу, в которой оказываются жертвы моббинга, и выявляют те переживания и мысли, которые помогают им, в конце концов, выйти из замкнутого круга.

Книга будет полезна психологам и социологам, социальным работникам и практикам, и, прежде всего, менеджерам и специалистам по персоналу.

 
Вища освіта і Болонський процес PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:04
  

Корсак К. В.
Вища освіта і Болонський процес: Навч. посіб. / К. В. Кор­сак, І. О. Ластовченко. — К.: МАУП, 2007. — 352с.: іл. — Бібліогр.: с. 342-346.

У посібнику нестандартно і ґрунтовно проаналізовано еволюцію і до­сягнення систем вищої освіти країн Європи та України в минулому, їх стан на початку XXI ст. і перспективи розвитку. Зазначено причини добровільного об'єднання держав Старого світу навколо ідеї гармонізації структури і змісту вищої освіти, підписання ними Болонської декларації, де містяться заходи і кроки, сприятливі для створення вільного європейського простору вищої ос­віти і науки, ліквідації бар'єрів щодо мобільності студентів, викладачів І нау­кових працівників, формування вигідних умов для співробітництва у сфері фундаментальних природничих і гуманітарних наук, підвищення якості та світової привабливості європейської вищої освіти.

Для науковців, викладачів, а також студентів, які навчаються за програ­мами, передбаченими для спеціалістів і магістрів.

 
Міжнародний маркетинг у діяльності PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:04

 

Каніщенко О.Л.
Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: — К.: Знання, 2007. — 446 с.

У монографії систематизовано розкриваються концептуальні підходи до визначення міжнародного маркетингу як елементу систе­ми управління інтернаціоналізованою підприємницькою діяльністю економічних суб'єктів, закономірності інтенсифікації міжнародної маркетингової діяльності українських підприємств в умовах гло­балізації світової економіки. Аналізуються особливості технології маркетингових досліджень зарубіжних ринків та механізм порів­няльного аналізу умов міжнародного підприємництва. Пропонуєть­ся методика застосування стратегічних альтернатив та оперативно-тактичних інструментів міжнародного маркетингу для посилення ринкових позицій вітчизняних компаній у конкурентно напружено­му світовому економічному просторі.

Для наукових працівників, економістів, маркетологів, а також викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей ви­щих навчальних закладів.

 
Нормативні акти Укоопспілки PDF Друк e-mail
Понеділок, 23 червня 2008, 15:03

Нормативні акти Укоопспілки. Т.1. - Київ, 2008. - 405с.

У першому томі збірника «Нормативні акти Укоопспілки» роз­міщено документи станом на 1 жовтня 2007 року, які регулюють гос­подарську діяльність споживчих товариств, споживспілок, їх підпри­ємств (об'єднань), інших суб'єктів господарювання системи спожив­чої кооперації України.

Видання розраховане на голів правлінь споживчих товариств, спо­живспілок, керівників підприємств (об'єднань), фахівців бухгалтер­ських, фінансових, контрольно-ревізійних та організаційно-коопера­тивних служб кооперативних організацій і підприємств, викладачів, аспірантів та студентів вищих закладів освіти.

 
« ПочатокПопередня251252253254255НаступнаКінець »

Сторінка 252 з 255
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ МИРА
Історія економіки українських земель (кінець IX - початок XX ст.)
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки