26 | 06 | 2019
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Кредитування і контроль PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 18 вересня 2008, 17:32

   Вовк В.Я., Хмеленко О.В.

Кредитування і контроль: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 463 с

   У посібнику визначаються засади банківського кредиту­вання та основні критерії прийняття рішення про видачу кре­диту, розглядаються основні види і форми банківських кре­дитів, досліджуються сутність і характер кредитного ризику банку та банківських ризиків у цілому, а також пропонують­ся методи управління кредитним ризиком і ризиком зміни відсоткової ставки. Особлива увага приділяється питанням організації моніторингу кредитних операцій банку та мето­дам управління проблемними кредитами. Наводяться плани лекційних занять, теми індивідуальних робіт і питання для самостійного опрацювання студентами.

  Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей магістерського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, фахівців банківської справи.

 
Міжнародний менеджмент PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 18 вересня 2008, 17:28

   Михайлова Л.І., Юрченко О.Ю., Данько Ю.І., Михайлов A.M.

Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 200 с.

  В навчальному посібнику викладені передумови еволюції міжнарод­ного менеджменту як окремого виду управлінської діяльності, висвіт­люються його теоретичні основи та аналізуються основні особливості ефективного здійснення в умовах поглиблення глобалізації світової еко­номіки. Викладені практичні завдання та варіанти їх розв'язання, містяться ситуаційні вправи (кейси) для аналізу та обговорення, подані тестові завдання для самоконтролю знань студентів.

   Навчальне видання розраховане на студентів, магістрів і викладачів вищої школи. Може також бути корисним аспірантам, керівникам підприємств - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та всім, хто цікавиться проблемами сучасного міжнародного менеджменту.

Останнє оновлення на Четвер, 18 вересня 2008, 17:30
 
Біржові операції PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:09
  

Чесноков В.Л.
 Біржові операції.  Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 192 с.

Навчальний посібник написано відповідно до програми з навчальної дисципліни "Біржові операції", яка включається до навчального плану підготовки фахівців з спеціальності "фінанси".

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, викла­дачів та аспірантів

 
Управління діловою PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:08
 

Савельева B.C., Єськов О.Л.
 Управління діловою кар'єрою. Навч. пос. — К.: Центр учбової літе­ратури, 2007. — 176 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи розвитку кар'єри працівника на підприємстві. Визна­чаються й уточнюються основні поняття в галузі кар'єрного розвитку, досліджу­ються фактори й цінності, Ідо впливають на становлення кар'єри персоналу. Об­ґрунтовуються методологічні й методичні основи формування й реалізації кар'єрної стратегії розвитку.

Посібник призначений для студентів економічних факультетів, слухачів систе­ми післядипломної освіти.

 
Мерчандайзинг и сэмшганг PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:07
  

Федько В. П., Бондаренко В. А.
Мерчандайзинг и сэмшганг: Учебное пособие. — М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. — 304 с. (Серия «Новые технологии»)

Учебное пособие, предлагаемое читателям, является одним из первых в данной области изучения маркетинга, а именно его торго­вого ответвления. В нем рассмотрены вопросы происхождения, раз­вития и особенностей мерчандайзинга и сэмплинга в сопряжении с общими принципами, методами и формами продаж, применения маркетинговых исследований и выборок.

Мерчандайзинг и сэмплинг в торговле являются определяю­щими категориями, формирующими модели поведения потребите­лей при совершении покупок. В работе наряду с рассмотрением основ организации мерчандайзинга и сэмплинга раскрыты пробле­мы практического внедрения данных коммуникационных элемен­тов в практику продаж товаров и услуг на отечественном рынке.

Книга адресована студентам торгово-экономических вузов и фа­культетов, изучающих основы маркетинга в рамках специальности «Маркетинг», «Коммерция», «Торговое дело», а также практичес­ким работникам, интересующимся проблемами коммуникаций и технологий продаж.

 
« ПочатокПопередня251252253254255НаступнаКінець »

Сторінка 251 з 255
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Сага об ИКЕА
Менеджмент європейської економічної інтеграції
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки