16 | 07 | 2020
Головна Нові надходження книг Електронні змісти книг
Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 22 лютого 2010, 11:03
Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика

   Діброва Т. Г.

   Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика. Навчальний посібник. — К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. — 320 с

   ISBN 978-966-370-126-4

   У навчальному посібнику висвітлено сучасні проблеми, що існують в практиці комунікаційної діяльності підприємств.

   Пропонуються господарські вправи (кейси виключно на прикладах українських підприємств), що дають змогу оволодіти методикою застосування на практиці отриманих знань. Такий метод навчання сприяє розвитку аналітичних здібностей і готує до самостійного прийняття управлінських рішень студентів, магістрантів, аспірантів вищих навчальних закладів з спеціальності «Маркетинг». Посібник буде корисним також для викладачів, науковців, маркетологів-практиків та підприємців.

Останнє оновлення на Понеділок, 22 лютого 2010, 11:03
 
Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 22 лютого 2010, 11:01
Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках

   Підхомний О.М.

   Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2007. - 184 с

   ISBN 966-7982-44-0

   Навчальний посібник присвячено питанням взаємозв'язку між відтворенням виробничого капіталу і фінансовими ринками, управління інвестиційними процесами та ризиками, інвестиційними портфелями, державного контролю за ринками цінних паперів, іншим проблемам фінансових ринків України, порівнянню цих процесів із нинішнім станом фінансових ринків країн з розвинутою економікою тощо.

   Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, економістів, працівників фінансових структур держави.

Останнє оновлення на Понеділок, 22 лютого 2010, 11:02
 
Регіональна економіка PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 11 лютого 2010, 10:54
Регіональна економіка

   Лишиленко В. І. Регіональна економіка: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Лишиленко К.: Центр учбової літератури, 2009. — 384 с -
   ISBN 978-966-364-893-4.

   Підручник написано у відповідності із програмою курсу "Регіональна економіка". У ньому у розрізі тем докладно висвітлено теоретико-методологічні основи регіонального розвитку, охарактеризовано галузеву і територіальну структуру народногосподарського комплексу, показано економічні засади природоохоронної діяльності. Вміщено необхідну статистичну інформацію, що сприятиме засвоюванню матеріалу.

   Призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, а також тих, хто самостійно вивчає цей предмет.

Останнє оновлення на Четвер, 11 лютого 2010, 10:56
 
Політична економія PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 11 лютого 2010, 10:53
Політична економія

   Політична економія: Підручник/ За ред. Ніколенко Ю. В. К: Центр учбової літератури, 2009. - 632 с

   ISBN 978-966-364-797-5

   Підручник підготовлений відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України «Освітньо-професійної підготовки бакалавра галузі знань 0305 — «економіка і підприємництво».

   Комплексно розкриті загальні закономірності руху сучасних економічних систем; показані здійснювані в Україні перетворення відносин власності, розподілу, обміну та споживання; дана характеристика сучасної ринкової системи, її суб'єктів та інфраструктури. Акцентується увага на з'ясуванні проблем суспільного відтворення на рівні національної економіки та світового господарства. Аналізуються сучасні глобальні проблеми.

   Викладення матеріалу побудоване таким чином, щоб він міг використовуватися студентами всіх спеціальностей.

Останнє оновлення на Четвер, 11 лютого 2010, 10:53
 
Основи технологій виробництва в галузях народного господарства PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 11 лютого 2010, 10:50
Основи технологій виробництва в галузях народного господарства

   Є. П. Желібо, М. А. Овраменко, В. М. Буслик, В. П. Пирч та ін.

   Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: Навч. посібник. (2-ге видання зі змінами та доповненнями). К.: Кондор, 2009. — 520 с

   ISBN 978-966-351-262-4.

   У посібнику розглядаються загальні питання технології виробництва найважливіших галузей народного господарства та їх значення в со­ціально-економічному розвитку держави. Розкривається роль інновацій в техніко-економічному розвитку. Представлені найперспективніші техно­логічні процеси, що визначають науково-технічний прогрес. Розглянуто основні фактори, що впливають на якість продукції метрологія, стан­дартизація, сертифікація. Розкривається система організації виробництва та постановка продукції на виробництво. Дана характеристика сучасного стану енергетично-сировинної бази України та пріоритетні напрямки її розвитку. Розглянуті технології виробничо-господарських комплексів (гірничо-видобувного, паливно-енергетичного, машинобудівного, хімічного, транспорт­ного, деревообробного та агропромислового). Представлені технологічні схеми виробництв різних видів промислової продукції та їх апаратурне оформлення. Показаний вплив основних параметрів технологічних процесів на формування техніко-економічних показників виробництва.

   Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеці­альностей ВУЗів і може бути використаний для слухачів курсів підви­щення кваліфікації та перепідготовки кадрів, а також практичних працівників контролюючих та фінансових органів.

   Навчальний посібник видається відповідно до навчального плану та з урахуванням розробок інших вузів, а також літературних джерел, наве­дених у посиланнях.

Останнє оновлення на Четвер, 11 лютого 2010, 10:51
 
« ПочатокПопередня241242243244245246247248249250НаступнаКінець »

Сторінка 250 з 283
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторанный практикум ГОСТИ НАВСЕГДА. Ч1
Економіка інноваційного підприємства
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки