15 | 11 | 2019
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Управління фінансовою санацією підприємств PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Субота, 13 грудня 2008, 16:28

   Терещенко О. О.

   Управління фінансовою санацією підприємств:  Підруч­ник. К.: КНЕУ, 2006. — 552 с.

   У пропонованому підручнику комплексно розкрито теоретичні та методичні основи антикризового управління фінансами підприємств. Висвітлено актуальні питання, пов'язані з організацією управління фінансовою санацією та ризик-менеджменту. Розглянуто інструментарій діагностики фінансової кризи на під­приємстві, місце конфолінгу та санаційного аудиту в анти кризовому менеджме­нті, найважливіші екоиоміко-правовІ аспекти санації та банкрутства. Па конкре­тних прикладах показано порядок практичного використання різних інструментів антикризового управління, а також досліджено тактику кредиторів та власників у відносинах з фінансово неспроможними підприємствами. Значну увагу приділено механізмам зменшення інформаційної асиметрії між учасника­ми фінансових відносин, розробленню плану санації та контролю за його реалі­зацією.

   Для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів. Буде ко­рисний для бізнесменів, фінансових директорів, арбітражних керуючих, фінан­сових контролерів, внутрішніх аудиторів, менеджерів з управління ризиками, працівників банків, страхових компаній та консалтингових фірм.

Останнє оновлення на Субота, 13 грудня 2008, 16:28
 
Соціологія PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Субота, 13 грудня 2008, 16:26

   Нестуля О. О. Соціологія: практикум. Модульний варіант: навч. посіб, [для студ. вищ. навч. закл.] / О. О. Нестуля, С. I. Нестуля, С. Ж. Всрезомсъка - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 272 с. - ISBN 978-966-364-835-4.

   У книзі узагальнено досвід викладання курсу «Соціологія» за кредитно-модульною системою навчання для студентів економічних спеціальностей. До кожної теми пропону­ється опорний конспект вивчення нового матеріалу, виконаний у схемах І таблицях, дода­ються індивідуальні завдання різного рівня складності, спрямовані на розвиток соціологіч­ного мислення майбутніх фахівців, тестові завдання для самоперевірки знань.

   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Останнє оновлення на Субота, 13 грудня 2008, 16:26
 
Фінанси PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Субота, 13 грудня 2008, 16:24

   Ковальчук С.В., Форкун Ї.В.

   Фінанси. Навч. посібник.- Львів: "Новий Світ-2000", 2009. - 56S с

   Навчальний посібник написаний згідно стандартам вищої освіти, охоплює всі теми дисципліни "Фінанси" (загальна теорія). У ньому вис­вітлюються проблемні питання формування та становлення фінансових відносин та фінансової системи України з урахуванням загальносвітових та європейських тенденцій, спрямованих на інтеграційні процеси. За кожною темою курсу проведені бібліографічні дослідження та наведені питання для самостійної підготовки як у реферативній формі, так й у вигляді тестів, що дає можливість використовувати даний посібник для кредитно-модульної системи.

   Ми вважаємо, що видання буде цікавим і корисним для студентів усіх економічних спеціальностей, наукових працівників та практиків.

Останнє оновлення на Субота, 13 грудня 2008, 16:25
 
Прооксидантно-антиоксидантная система семенников и спермы PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Субота, 13 грудня 2008, 16:20

   Цебржинский О.И., Почерняева В.Ф., Дмитренко Н.А.

   Прооксидантно-антиоксидантная система семенников и спермы. - Полтава, 2008. - 101 с.

   Авторы выражают благодарность рецензентам: академику Украинской академии аграрных наук, заведующему отделом физиологии и биохимии репродукции Института свиноводства Украинской аграр­ной академии наук, профессору, доктору биологических наук Кова­ленко Виктору Федоровичу и профессору, заведующему курсом уро­логии Украинской медицинской стоматологической академии, профессору, доктору медицинских наук Сарычеву Леониду Петровичу.
   Описаны морфофункциогенез системы, патологические состояния и их фармакологическая коррекция, методы исследования семенников и спермы. Уделено место эколого-токсикологическим аспектам функ­ционирования системы семенники-сперма. Особенно обращено вни­мание на мало описанные в литературе окислительные повреждения семенников и спермы под влиянием неблагополучного экологичес­кого окружения и приводящего к снижению фертилъности. Как опыт междисциплинарного морфо-функционального подхода с особенным вниманием к эколого-токсикологической регуляции мужской репро­дуктивной системы, книга может быть интересна для специалистов. Книга может быть полезна студентам биологических, медицинских и сельскохозяйственных вузов.

Останнє оновлення на Субота, 13 грудня 2008, 16:21
 
Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперац PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Субота, 13 грудня 2008, 16:09

   Куценко А.В.

 Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України: Монографія. -Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. - 205 с

   У монографії узагальнені підсумки вивчення проблеми управління ефективністю діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України. Поглиблено теоретичні засади управління ефективністю діяльності підприємства; проведено моніторинг організаційно-економічного механізму управління ефективністю діяльності підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України. Особливу увагу приділено розробленню напрямів удосконалення та методиці формування зазначеного механізму.

   Для керівників І спеціалістів підприємств, науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.
Останнє оновлення на Субота, 13 грудня 2008, 16:21
 
« ПочатокПопередня241242243244245246247248249250НаступнаКінець »

Сторінка 250 з 262
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Аудиотренинг Брайан Трейси «21 способ стать выдающимся менеджером»
Діагностика в системі управління
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки