24 | 06 | 2017
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Основы технологии автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами PDF Друк e-mail
Понеділок, 15 травня 2017, 08:48

Основы технологии автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами

Бурлаков М. В.

Основы технологии автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами. Монография. — Киев: Университет «Україна», 2010. — 561 с.

ISBN 978-966-388-327-4

В монографии излагаются основы новой наукоемкой информационной технологии автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами (АУ ДТИП), которая базируется на единой научной методологии численной оптимизации абстрактных конечномерных стационарных дискретных процессов обслуживания.

Монография рассчитана на широкий круг лиц, интересующихся проблемами эффективного управления дискретными процессами различного назначения. Она может использоваться тремя способами: а) в качестве учебного пособия для студентов вузов по специальности «Основы технологии АУ ДТИП»; б) как практическое руководство для разработчиков эффективных стратегий управления дискретными процессами различного назначения; в) для решения конкретных задач по данной тематике с помощью описанного в книге и прилагаемого к ней программного инструментария.

У монографії викладаються основи нової наукоємної інформаційної технології авто-матизації управління дискретними технологічними та інформаційними процесами (АУ ДТШ), яка базується на єдиній науковій методології чисельної оптимізації абстрактных скінченновимірних стаціонарних дискретних процесів обслуговування.

Монографія розрахована на широке коло осіб, які цікавляться проблемами ефективного управління дискретними процесами різного призначення. Вона може використовуватися трьома способами: а) в якості навчального посібника для студентів вузів за фахом «Основи технології АУ ДТШ»; б) як практичне керівництво для розробників ефективних стратегій управління дискретними процесами різного призначення; в) для вирішення конкретних задач з даної тематики за допомогою описаного в книзі і доданого до неї програмного інструментарію.

 
Соціальна економіка PDF Друк e-mail
Понеділок, 15 травня 2017, 08:39

Соціальна економіка

Атаманюк Р. Ф., Атаманюк Е. А.

Соціальна економіка: навчальний посібник. - Львів: Новий Світ-2000, 2015.-203[1]с.

ISBN 978-966-418-206-2

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог Освітньо-професійної програми підготовки фахівців галузі знань 0305 - Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» та 6.030508 «Фінанси і кредит».

Матеріал посібника поєднує базові положення та методологічні основи функціонування соціальної сфери та її галузей, зокрема житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров'я та культури. В посібнику викладено засади фінансування та управління соціальною сферою. Питання для самопідготовки, наведені після кожного розділу, дозволять забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи, сприятимуть формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення.

Навчальний посібник спрямований на студентів та може бути використаний фахівцями установ та підприємств соціальної сфери.

 
Санітарно-епідеміологічна безпека PDF Друк e-mail
П'ятниця, 28 квітня 2017, 09:13

Санітарно-епідеміологічна безпека

Санітарно-епідеміологічна безпека: навч. посіб.; за заг. ред. C. B. Пєткова - К.: Видавничий дім «Скіф», 2017. - 128 с.

ISBN 978-966-8894-97-8

Навчальний посібник присвячений забезпеченню санітарно-епідеміологічної безпеки в контексті адміністративно-правової реформи в Україні. Удосконалено понятійно-категорійний апарат у санітарно-епідеміологічній сфері. Проаналізовано зарубіжний досвід притягнення до відповідальності за правопорушення у санітарно-епідеміологічній сфері. Сформульовано низку конкретних пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства України. Адресований науковцям і практикам, а також тим, хто цікавиться проблемами забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки.

 
Теорія прийняття рішень PDF Друк e-mail
П'ятниця, 28 квітня 2017, 09:09

Теорія прийняття рішень

Теорія прийняття рішень [текст] підручник. За заг. ред. Бутка М. П. [М. П. Бутко, І. М. Бутко, В. П. Мащенко та ін.] — К. : «Центр учбової літератури», 2015.- 360 с.

ISBN 978-617-673-373-7

Підручник призначено для самостійних і практичних занять магістрам з менеджменту, державної служби, студентам вищих навчальних закладів, слухачам центрів підвищення кваліфікації державних службовців, директорам підприємств та бізнесменам з метою оволодіння методами прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та багатофакторної залежності щодо визначення рішення та ефективності управлінської діяльності. Розглядаються типові приклади навчальних та реальних ситуацій, що вимагають прийняття управлінських рішень, за умов коли неможливий єдиний вірний варіант рішення. Дія навчатьної практики представлені варіативні завдання для індивідуального виконання та засвоєння матеріалу. З метою надання придатності підручника для всіх тих, хто самостійно опановує ці питання, наведені теоретичні положення, наданий значний перелік рекомендованої та використаної літератури з Інтернет-джерелами.

 
Основи історії і теорії держави та права PDF Друк e-mail
П'ятниця, 28 квітня 2017, 09:04

Основи історії і теорії держави та права

Олійник А. Ю. Основи історії і теорії держави та права [текст] : навчальний посібник. /А. Ю. Олійник.- К.: «Центр учбової літератури», 2015.-200 с

ISBN 978-617-673-359-1

У навчальному посібнику розглянуто основи теорії і історії держави та права як юридичної науки і навчальної дисципліни, закономірності виникнення держави і права, основи держави, основи права, основи правової поведінки і юридичної відповідальності, основи законності і правопорядку, основи правового регулювання та його механізму.

Для учнів спеціалізованих шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв, які опановують юридичні знання в межах програми з основ правознавства в системі Міністерства освіти і науки України та студентів, які вивчають право в неюридичних навчальних закладах, викладачів, аспірантів і докторантів, вчителів загальноосвітніх шкіл та усіх тих, хто цікавиться основами правознавства.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 3 з 216
Вхід для читача
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову

Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Позиционирование: битва за умы
Митні правила в Україні
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки
 

Лічильник PR-CY.Rank