24 | 10 | 2017
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Основи хімічної екології PDF Друк e-mail
Четвер, 19 жовтня 2017, 11:35

Основи хімічної екології

Мислюк О.О. Основи хімічної екології / Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2012. - 660 с

ISBN 978:966-351-400-0

Курс "Основи хімічної екології" спрямований на формування знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої матерії, про сучасну екологічну ситуацію, що проявляється в загрозі виснаження природних ресурсів, зменшенні здатності геосистем до самоочищення і самовідновлення.

У навчальному посібнику детально розглядаються природні і антропогенні чинники формування екологічних ситуацій, хімічні процеси, що відбуваються в біосфері, процеси міграції й трансформації хімічних сполук природного та антропогенного походження в різних сферах Землі, дається характеристика основних забруднюючих речовин, загальні підходи до вивчення екологічного стану територій та ін. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного розділу наводяться питання для самоперевірки.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів при вивченні курсів „Біогеохімія", „Хімія навколишнього середовища", „Гідрохімія", „Екологічна безпека", „Організація природоохоронної діяльності", „Мо¬ніторинг навколишнього середовища", „Сільськогосподарська екологія", а також для фахівців в області охорони навколишнього середовища і природокористування.

 
Хімія PDF Друк e-mail
Четвер, 19 жовтня 2017, 11:28

Хімія

Басов В. П., Родіонов В. М.

Хімія: Навч. посіб. 4-е вид. — К.: Каравела, 2004. — 320 с.

ISBN 966-95596-1-4

До посібника включені і розглядаються на сучасному рівні найважливіші розділи загальноосвітнього курсу хімії — загальної, неорганічної та органічної, які заслуговують на особливу увагу при підготовці до іспитів з даної дисципліни. Розглянуто основні типи хімічних задач, даються рекомендації до їх розв'язку.

Розрахований на широке коло читачів: випускників загальноосвітніх шкіл, слухачів факультетів довузівської підготовки та підготовчих відділень вузів, абітурієнтів та студентів вищих закладів освіти, вчителів загальноосвітніх шкіл для організації факультативних занять з хімії. Може бути використаний для самостійної роботи над предметом.

 
Вищі представницькі органи влади в Україні; історія, теорія та практика PDF Друк e-mail
Четвер, 19 жовтня 2017, 11:23

Вищі представницькі органи влади в Україні; історія, теорія та практика

Єрмолаєв В. М.

Вищі представницькі органи влади в Україні; історія, теорія та практика : монографія / В. М. Єрмолаєв. - Харків : Право, 2017. - 448 с.

ISBN 978-966-937-116-4

Монографія висвітлює витоки народовладдя і представницької влади на Русі, сеймовий досвід українства у вищих представницьких установах Литви і Польщі, Австрії та Австро-Угорщини, Державній думі царської Росії на основі аналізу теоретичних та історичних першоджерел (літописів, хронік, політико-правових трактатів, архівних матеріалів тощо), праць видатних істориків минулого та сучасних дослідників. Автор аналізує ідеї народоправства, перші конституційні проекти, чим була багата вітчизняна політико-правова думка, історію органів прямої демократії, представницьких органів влади в Україні, в Русько-Литовській державі, Гетьманщині, їх компетенцію, функції та порядок роботи, формулює узагальнюючі висновки. Розкривається зміст українського представництва в парламентських установах Австро-Угорщини та царської Росії. Особлива увага в монографії приділена історії вищих представницьких органів доби національно-визвольних змагань 1917-1920 pp. Досліджуються і висвітлюються досвід першого вітчизняного тимчасового парламенту - Української Центральної Ради (представництво, порядок формування та структура, функції та компетенція, законотворення, процедура роботи), виборча система, спроби створення парламенту доби Гетьманату і Директорії, розвиток парламентаризму в Західно-Українській Народній Республіці, система радянських вищих представницьких органів.

Для науковців і фахівців у галузі історії держави і права, викладачів і студентів юридичних вузів і факультетів.

 
Теорія держави і права PDF Друк e-mail
Четвер, 19 жовтня 2017, 11:19

Теорія держави і права

Сухонос В. В.

Теорія держави і права : підручник / В. В. Сухонос. — Суми : Університетська книга, 2013. — 544 с.

ISBN 978-966-680-693-5

Підручник підготовлено професором кафедри державно-правових дисциплін Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» доктором юридичних наук, доцентом Сухоносом Володимиром Вікторовичем. Він складається з 29 глав, що об'єднані в три розділи: "Метатеорія держави і права", "Теорія держави", і "Теорія права". Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, які вивчають курс «Теорія держави і права» та «Проблеми теорії держави і права».

 
Основи теоретичної хімії PDF Друк e-mail
Четвер, 19 жовтня 2017, 10:56

Основи теоретичної хімії

Яворський В. Т.

Основи теоретичної хімії : підручник / В. Т. Яворський. - 3-тє вид., доп. та доопрац. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016.-380 с

ISBN 978-617-607-907-1

Висвітлено найважливіші теоретичні положення хімії як науки, яка займає центральне місце у системі природничих наук, і її значення є головним у хімічних і нехімічних технологіях, енергетиці, медицині, системах захисту довкілля тощо. Викладено основні поняття, терміни, визначення та закони хімії; питання теорії будови атома та хімічного зв'язку; енергетичні, термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу хімічних реакцій та стану рівноваги. Розглянуто властивості розчинів, теорія електролітичної дисоціації речовин, питання гідролізу речовин, окисно-відновних та електрохімічних процесів, корозії металів. Систематизовано дані про комплексні сполуки. Наведено приклади розрахунку важливих показників перебігу хімічних процесів. Матеріал викладено відповідно до Державного стандарту "'Елементи хімічні та речовини прості" (ДСТУ 2439-94).

Для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для студентів нехімічних спеціальностей та інженерно-технічних фахівців-хіміків.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 1 з 224
Вхід для читача
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову

Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Электронный учебник «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ»
Правовая статистика
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки
 

Лічильник PR-CY.Rank