27 | 01 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції

Останні виставки
Останні новини
Фінансовий аналіз PDF Друк e-mail
Понеділок, 05 травня 2014, 08:50

Фінансовий аналіз   Склабінська А.І., Дражниця С.А., Федорук Л.Д. Фінансовий аналіз: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.І. Склабінська, С.А. Дражниця, Л.Д. Федорук; за загальною ред. д. е. н., проф. М. П. Войнаренка-Львів: «Новий Світ-2000», 2013. -342[2] с
   ISBN 978-966-418-231-4
   Навчальний посібник за структурою та логікою відповідає типовій програмі дисципліни «Фінансовий аналіз». Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі уваги — аналіз активів та джерел формування капіталу, оцінка фінансової стійкості, дослідження ліквідності, рентабельності та ділової активності підприємства, комплексне оцінювання фінансового стану господарюючих суб'єктів.
   Питання для самоконтролю, наведені після кожної теми, охоплюють го¬ловні проблеми курсу. Виконання практичних завдань та тестових завдань, які розроблені до кожної теми, дає можливість у процесі вивчення тем вста¬новити зворотний зв'язок та отримати уявлення про рівень-засвоєння навчального матеріалу.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Румынский за 6 недель
Конституційне право України. за заг. ред. Т. М. Слінько
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки