19 | 10 | 2019
Головна Нові надходження книг Краткое слово о философии для лидера
Останні виставки
Останні новини
Краткое слово о философии для лидера PDF Друк e-mail
Четвер, 17 листопада 2011, 12:19

Краткое слово о философии для лидера   Стрижко В. А.
   Краткое слово о философии для лидера: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп.- X.: ИД «ИНЖЭК», 2008.- 232 с. Русск. яз. ISBN 978-966-392-188-4

   Книга посвящена очень важной и актуальной проблеме — повышению философской культуры, культуры мышления современного лидера. Это емкое, информативно насыщенное и в то же время доступно, ясно, отчетливо сформулированное разъяснение основного из того, что представляет собой философское знание в прошлом и настоящем.
   Такое разъяснение не заменяет собой скрупулезного и глубокого изучения философии, но оно позволяет избежать растерянности и так часто встречающихся затруднений у многих, кто пытается овладеть этой областью знаний.
   Книга рассчитана на широкий круг читателей, но в особенности и прежде всего — на лидеров, а также студентов, аспирантов, молодых ученых, творческих работников, вереде которых, как правило, и формируются лидеры.
   Книга присвячена дуже важливій і актуальній проблемі — підвищенню філософської культури, культури мислення сучасного лідера. Це ємне, інформативно насичене й у той же час доступно, ясно, чітко сформульоване роз'яснення основного з того, що являє собою філософське знання в минулому і сьогоденні.
   Таке роз'яснення не замінює собою скрупульозного і глибокого вивчення філософії, але воно дозволяє уникнути розгубленості і таких частих утруднень у багатьох, хто намагається опанувати цією областю знань.
Книга розрахована на широке коло читачів, але особливо і насамперед — на лідерів, а також студентів, аспірантів, молодих вчених, творчих працівників, у середовищі яких, як правило, і формуються лідери.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ваш 25-ый час – для руководителей
Проектне фінансування
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки