11 | 08 | 2020
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції

Останні виставки
Останні новини
Історія економіки та економічної думки PDF Друк e-mail

Історія економіки та економічної думки

Вербова О., Вербовий М.

Історія економіки та економічної думки : навчальний посібник – Львів: Новий Світ-2000, 2017. – 392 c.

ISBN 978-966-418-227-7

Навчальний посібник є авторською спробою формування модерної концепції викладання історії економіки та економічної думки. Його укладено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями напряму «Економіка і підприємництво», затвердженої МОН України, та вимог Болонського процесу. Посібник містить до кожної теми методичні рекомендації, словник основних термінів, тестові завдання та відповіді на них, самостійні завдання із вказівками до їх виконання, теми рефератів та методику їх написання, взірці теоретичних, ситуаційних та тестових завдань для проведення комплексної контрольної роботи (ККР), список рекомендованих першоджерел і допоміжної літератури тощо.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, магістрантів, аспірантів, викладачів.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A2. Deutsch als Fremdsprache
Функции в Microsoft Office Excel 2010
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки