14 | 08 | 2020
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів PDF Друк e-mail
Середа, 29 серпня 2018, 10:08

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів: Навчальний посібник / За заг. ред. Л.М. Крайнюк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. - 300 с: рис.; табл. - Бібліогр.: с 297-299 (34 назви)

ISBN 978-966-680-404-7

Метою навчального посібника є ознайомлення студентів з мето¬дами оцінки якості продукції тваринного походження та рослинних жирів, що застосовуються в процесі її контролю.

Викладено методологічні основи оцінювання, їх законодавчу базу, показники якості харчової продукції, методи вимірювання та основи контролю якості. Розглянуто методологію добору проб харчової про¬дукції під час контролю.
Перше видання навчального посібника було здійснено у 2005 р. під назвою «Методи контролю якості харчової продукції».

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за на¬прямком «Харчова технологія та інженерія» зі спеціальностей 7.091711 «Технологія харчування», 7.091707 «Технологія зберіган¬ня, консервування і переробки м'яса», 7.091709 «Технологія збері¬гання, консервування і переробки молока» і 7.130201 «Зооінженерія», аспірантів і викладачів вищої школи, а також фахівців підприємств ресторанного господарства, м'ясної і молочної промисловості.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Техники управления агрессией
Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки