21 | 11 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com

Останні виставки
Останні новини
Культура гостинності PDF Друк e-mail
Середа, 26 липня 2017, 14:34

Культура гостинності

Бородай А. Б.

Культура гостинності : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ПУЕТ / А. Б. Бородай, Ю. В. Левченко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 31 с.

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань із проблем розвитку та сучасного стану індустрії гостинності для фундаментальної і спеціальної освіти; ознайомлення з різноманіттям індустрії туризму, етичною проблематикою туризму, професійною термінологією; отримання знань про етичні норми та етикет у діяльності працівників туристичного, готельно-ресторанного бізнесу; набуття теоретичних знань і практичних навичок ділового спілкування за етичними нормами сучасного суспільства відповідно до норм і традицій окремого народу, формування у майбутніх спеціалістів уяви етичного мислення сфери бізнесу.

 
Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
«Фэйс-контроль». Правила назначения встреч, ведения переговоров и заключения сделок с VIP клиентами
Фінанси, гроші та кредит
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки