26 | 05 | 2019
Останні виставки
Останні новини
Фінанси PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:02
Image

   Фінанси: Підручник / За ред. СІ. Юрія, В.М. Федосова. — К.: Знання, 2008.— 611с.

   У підручнику викладено теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до ви­мог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "Економіка і під­приємництво". Розкрито історичні етапи становлення і розвитку фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії та їх роль у процесі суспільного відтво­рення. Розглянуто особливості функціонування фінансової, бюджетної та податкової сис­тем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Ґрунтовно висвітлено зміст і призначення фінансів суб'єктів господарювання, міжнародних фінансів, фінансо­вого і страхового ринків, фінансів домогосподарств. По-новаторськи охарактеризовано фінансову безпеку держави, механізм державного кредиту та функціонування соціальних позабюджетних фондів. Значну увагу приділено характеристиці фінансових систем за­рубіжних країн. Матеріали підручника допоможуть студентам зрозуміти причинно-на-слідкові зв'язки радикальних змін, що відбувалися і відбуваються в економіці України.

   Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів і установ, всіх, хто бере активну участь у зміц­ненні економічної могутності держави Україна.

Останнє оновлення на П'ятниця, 27 лютого 2009, 12:03
 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Аудиотренинг Брайан Трейси «21 способ стать выдающимся менеджером»
Теплотехніка та використання теплоти
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки