19 | 01 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції

Останні виставки
Останні новини
Міжнародна економічна діяльність України PDF Друк e-mail

Міжнародна економічна діяльність України

Янишин Я.С. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / Я.С. Янишин, О.Б. Булик, Н.Б. Зеліско ; за заг. ред. Я.С. Янишина. — Львів: Ліга-Прес, 2014.- 340 с.

ISBN 978-966-397-254-7

Розкрито особливості міжнародної економічної діяльності України на сучасному етапі в комплексі розмаїтих форм співробітництва, інструментів макроекономічного регулювання та комерційної діяльності, взаємовідносин з іншими країнами, їх угрупованнями та міжнародними економічними організаціями.

Навчальний посібник охоплює одинадцять тем, в яких послідовно розглядаються загальні питання курсу: предмет, методологія, суб'єкти та об'єкти вивчення, форми міжнародної економічної діяльності, актуальні проблеми регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні, питання геополітики та міжнародної інтеграції держави в комплексі напрямів та інструментів цього процесу. Наприкінці кожної теми містяться стандартно структуровані блоки. Вони складаються з ключових слів, цікавих моментів, що стосуються досліджуваної теми, питань для самоконтролю та тестових завдань, а також списку рекомендованих літературних джерел. Окремо виділено проблеми та перспективи розвитку АПК України в частині здійснення її міжнародної економічної діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю, підприємців і службовців, які здійснюють міжнародні комерційні операції та їх регулювання, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами міжнародної економічної діяльності України.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Организация коммерческой деятельности предприятий. По отраслям и сферам применения
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки