20 | 10 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарій

URAN

Останні виставки
Останні новини
Туристичне країнознавство PDF Друк e-mail
П'ятниця, 25 вересня 2015, 07:56

Туристичне країнознавствоТуристичне країнознавство : підручник / А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідо-ров, 0.0. Любіцева. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2015. — 551 с, 48 с. кольор. іл.

ISBN 978-617-07-0139-8


Пропоноване видання — один із перших в Україні фундаментальних підручників, у якому туристично-країнознавче знання розглядається як основа для створення туристичного іміджу країни, а туризм — як чинник глобалізації сучасного світу. У першій частині підручника висвітлено теоретичні засади туристичного країнознавства, зокрема процеси інституціоналізації, базові принципи просторово-територіальної організації країн світу, розуміння й урахування їх політичного, етнічного, мовного та релігійного розмаїття, що постає як методологічне й методичне підґрунтя для вивчення туристичних ресурсів і потенційних можливостей цих країн. У другій частині наведено характеристики ресурсів найважливіших макрорегіонів і країн, які є лідерами регіонального розвитку туризму. До кожного розділу додаються ключові поняття і терміни, контрольні запитання та завдання, рекомендована література, цікавий ілюстративний матеріал. Усе це робить підручник інформаційно насиченим, доступним і сприятиме якісному засвоєнню студентами кожної теми та розвиткові креативного мислення.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів туристичного профілю, всіх, хто цікавиться туризмом.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Микроменеджмент
Психология искусства
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки