05 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

економіка туризму

ID Замовлення: WATS-91
Читач: Таня Рогочая
Читач Тема запиту
Читач: Таня Рогочая Допоможіть, будь ласка,підібрати літературу на тему: \"Економіка туризму\". Дякую.
Бібліотека: Лариса Лысенко Шановний користувачу !
Пропонуємо переглянути документи 2008-2010 років видання за темою „Економіка туризму”:

65.433я73 З-46
Здоров, А.Б.
Экономика туризма [Текст] : учебник / А.Б. Здоров . – М. : Финансы и статистика, 2007 . – 272 с. – ISBN 5-279-02729-4 : 43.20 грн .

65.433я73 Я47
Яковлев, Г.А.
Экономика и статистика туризма [Текст] : учеб. пособие / Г.А. Яковлев . – М. : Изд-во РДЛ, 2007 . – 480 с. + электрон. содержание . – ISBN 5-93840-105-4 : 48.60 грн .
Бутко, И.И.
Туристический бизнес [Текст] : основы организации / И.И. Бутко, Е.А. Ситников, Д.С. Ушаков . – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008 . – 384 с. – (Бизнес-технологии) . – ISBN 5-222-13003-2 : 44.91 .

Бойко, М.Г.
Економіко-предметне обгрунтування розвитку термінологічного апарату туризму [Текст] + [Електронний ресурс] / М.Г. Бойко, Г.I. Михайліченко // Економіка та держава . – 2010 . – N3 . – С.47-49. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ .
65.9(4Укр-4Пол)433 С73
Спориш, О.А.
Туристично-рекреаційний бізнес на Полтавщині [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / О.А. Спориш . – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008 . – 145 с. – ISBN 966-18-4003-3 : 12.21
Гринькевич, О.С.
Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону [Текст] / О.С. Гринькевич, М.М. Біль // Регіональна економіка . – 2009 . – N4 . – С.40-46.
Украинская туриндустрия 2010 [Текст] // Гостиничный и ресторанный бизнес . – 2009 . – N4 . – С. 16-20.
65.9(4Укр)433 С73
Спориш, О.А.
Стратегія розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу [Текст] = дис...канд. екон. наук : 08.00.04 : захищена 28.05.08 р / О.А. Спориш . – Полтава, 2008 . – 207 с.
Гурбик, Ю.Ю.
Державне регулювання рекреаційно-туристичної сфери в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю.Ю. Гурбик // Економіка та держава . – 2009 . – N10 . – С.87-89. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ .
Кратінов, Р.О.
Теоретико-методологічні засади формування регіонального рекреаційно-туристичного комплексу [Текст] + [Електронний рсурс] / Р.О. Кратінов // Регіональна економіка . – 2009 . – N3 . – С.36-43. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ .
65.290-55 З-14
Загорулькін, О.М.
Формування інноваційної стратегії сталого розвитку підприємства [Текст] : дис...канд. екон. наук : 08.00.04 / О.М. Загорулькін . – Сімферополь, 2007 . – 211 с.
Бойко, М.Г.
Туристична привабливість України: закономірність формування та орієнтири розвитку [Текст] / М.Г. Бойко // Інвестиції: практика та досвід : журнал . – М. : Соло-Фінанс; М. : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України; М. : ДКС Центр, 2009 . – N16 . – С.34-39.
Гаврилюк, А.
Туристично - інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі України [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Гаврилюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України . – К. : Національна академія державного управління при Президентові України, 2009 . – N1 . – С.78-86. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ .
Сидорова, Н.А.
Формирование туристских ресурсов региона и их влияние на развитие туризма [Текст] + [Електронний ресурс] / Н.А. Сидорова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. Сер. Экономические науки : журнал . – Белгород : Белгородский ун-т потреб. кооперации, 2009 . – N1 . – С.367-374. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ .
65.9(4Укр)433.1 Д46
Димеденко, І.В.
Управління розвитком підприємств туристичного бізнесу [Текст] : автореф. дис. : 08.00.04 / І.В. Димеденко . – Донецьк : ДонДУЕТ, 2007 . – 18 с. : 2.00 .
Іляшенко, А.Х.
Туристичні ресурси як передумова розвитку туристично-рекреаційної галузі України [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.Х. Іляшенко // Держава та регіони : журнал . – Запоріжжя : Гуманіт. ун-т \"Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.\", 2008 . – N5 . – С.64-69. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ .
Гайдук, А.Б.
Дослідження розвитку світової туристичної індустрії з використанням методу сценаріїв [Текст] / А.Б. Гайдук // Регіональна економіка . – Національна академія наук України, 2008 . – N3 . – С.152-160.
65.9(4Укр)433 П32
Пінчук, Т.А.
Розвиток та ефективність туристичних послуг аграрних підприємств регіону [Текст] + [Електронний ресурс] : автореф. дис. : 08.00.04 / Т.А. Пінчук . – Дніпропетровськ : Дніпропетров. держ. аграрний ун-т, 2008 . – 20 с. : 2.00 .
Фомичев, Е.
Стратегическое управление туристской деятельностью [Текст] + [Електрон. ресурс] / Е. Фомичев // Вестник института экономики Российской Академии наук : журнал . – М. : Ин-т экономики РАН, 2008 . – N3 . – С.251-260. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ .
Иваницкая, Т.Ю.
Целесообразность привлечения инвестиций в туристско-рекреационный комплекс [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т.Ю. Иваницкая // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. Сер. Экономические науки : журнал . – Белгород : Белгородский ун-т потреб. кооперации, 2008 . – N3 . – С.155-158. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ .
Гуменюк, В.В.
Чинники сезонності в управлінні фінансовим забезпеченням туристичних підприємств [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.В. Гуменюк // Фінанси України . – Міністерство фінансів України, 2008 . – N8 . – С.74-82. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ .
Туризм и кризисы[Текст] // Гостиничный и ресторанный бизнес . – К. : ИнтелЦентр, 2008 . – N3 . – С.72-75 .
Спориш, О.А.
Стратегія розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис...канд. екон. наук : 08.00.04 / О.А. Спориш . – Полтава, 2008 . – 20 с. : 2.00 .
З повагою, бібліограф Лариса Володимирівна.


Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторанный практикум ГОСТИ НАВСЕГДА. Ч2
Практикум з теорії та практики перекладу
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки