11 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

споживча кооперація

ID Замовлення: WATS-81
Читач: natali backum
Читач Тема запиту
Читач: natali backum Не можу знайти літературу на тему:\"Удосконалення управління персоналу у споживчій кооперації\". Пршу вашої допомоги.
Бібліотека: Наталья Шляховая Шановний читачу !
Тему „Удосконалення управління персоналом у споживчій кооперації” ви зможете знайти у наступних джерелах :

1. Войнаш, Л.Г.Концептуальні засади формування системи управління персоналом у споживчій кооперації України / Л.Г. Войнаш // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України XXІ століття : Збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 червня 2001 року . – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2001 . – С.193-198 .
2. Дзекун, Ю.О.Розвиток персоналу як запорука конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Ю.О. Дзекун // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки . – 2009 . – N6 . – С.160-165.
3. Демьянченко, Н. В.Компетенция персонала как основа формирования конкурентных преимуществ организации в постиндустриальной концепции менеджмента [Текст] / Н. В. Демьянченко // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. Сер. Экономические науки . – 2009 . – N4(2) . – С.99-106.
4. Сафонова, Н.Б.Система антикризового управління персоналом на підприємствах і в організаціях споживчої кооперації [Текст] / Н.Б. Сафонова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки . – 2009 . – N6 . – С.169-171.
5. Трошихин, В.В.Стратегия и тактика управления персоналом в условиях системного социально-экономического кризиса[Текст] + [Електрон. ресурс] / В.В. Трошихин, Л.В. Уколова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. Сер. Экономические науки : журнал . – Белгород : Белгородский ун-т потреб. кооперации, 2008 . – N4 . – С.42-53. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ .
6. Хололденко, В.М.Складові системи управління персоналом підприємств торгівлі в ринкових умовах [Текст] / В.М. Хололденко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки . – 2008 . – N3 . – С.398-400.
7. Шимановська-Діанич, Л.М.Аудит як метод оцінки системи управління персоналом підприємств та організацій споживчої кооперації України [Текст] / Л.М. Шимановська-Діанич // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки . – РВЦ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2009 . – N3 . – С.109-115.
8. Шимановська-Діанич, Л.М.Удосконалення системи управління персоналом як необхідна умова розробки та впровадження системи управління якістю Полтавського університету споживчої кооперації України / Л.М. Шимановська-Діанич // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності. Ч.І + [Електрон. ресурс] : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 22-24 травня 2002 р. / Collectif . – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002 . – С.257-265 .
Також перегляньте матеріал, розміщений на сайті : http://www.confcontact.com/2009reform/6_ivchanko.htm

З повагою бібліограф Наталія Євгеніївна
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Этнокультурный туризм
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки