11 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Запитання

ID Замовлення: WATS-32
Читач: Яна Кириченко
Читач Тема запиту
Читач: Яна Кириченко Доброго дня, шановний бібліотекар. Хочу звернутися до Вас з проханням підказати мені літературу, якою можу скористатися для підготовки презентації з теми "Позичковий капітал у системі товарних відносин.Банки ." Мені треба виконати дану роботу у схемах та таблицях. Допоможіть, будь ласка.
Бібліотека: Наталья Шляховая Доброго дня, шановний бібліотекар. Хочу звернутися до Вас з проханням підказати мені літературу, якою можу скористатися для підготовки презентації з теми "Позичковий капітал у системі товарних відносин.Банки ." Мені треба виконати дану роботу у схемах та таблицях. Допоможіть, будь ласка.

Шановний читачу !
Для підготовки Вашої презентації з теми "Позичковий капітал у системі товарних відносин.Банки" ви зможете скористатися наступною літературою :

ЦИГИЛИК, I.I.
Економiка й органiзацiя виробництва [Текст] : навч. посiбник у схемах, формулах i таблицях / I.I. Цигилик ; О.I. Мозiль ; Н.В. Кiрдякiна . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 176 с.

65.290-80я73 Ц58
Фаррел,С. Анатомия кредитного кризиса [Текст] + [Електрон. ресурс] / Фаррел С. ; Форстел Д. / / Финансовая консультация. - 2007. - N17. - С.37-39. - Способ доступа: электрон.чит.зал ПУСКУ

Телиженко,А.М.
Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы [Текст] + [Електрон. ресурс] / Телиженко А.М. ;
Федоренко Н.О. ; Мирошниченко Ю.А. / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2008. - N2. - С.209-220. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ

65.291.6-93я73 У67Управлiння корпоративними фiнансами [Текст] : навч. посiбник / Н.М. Дєєва ; В.Я. Олiйник; Т.Ф. Григораш ; [та iн.] . - К. : ЦУЛ , 2007. - 200 с.

ФIЛIНА, Г.I.
Формування позикового капiталу суб'єкта господарювання / Фiлiна, Г.I. / / Фінансова дiяльнiсть суб'єктiв господарювання : Навч. посiбник / Фiлiна, Г.I..
- К., 2007. - С.57- 90
65.290-93я73 Ф53

65.290-93-21я73 С41
СИТНИК, Л.С. Фiнансовий менеджмент : Навч. посiбник / Л.С. Ситник . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 352 с. -

65.9(4Укр)262.10я73 М86
МОЧЕРНИЙ, С.В.
Банкiвська система України : Навч. посiбник / С.В. Мочерний ; Л.С. Тришак . -Львiв : Трiада плюс , 2004. - 304 с. -

65.290-93-21 Б68
БЛАНК, И.А.
Управление формированием капитала / д.э.н. И.А. Бланк . - К. : Ника-Центр ,2000. - 512 с. - (Библиотека финансового менеджера ; Вып. 4)

Андрiйчук, В.
Власний та позичковий капiтал пiдприємств i критерiї їх рацiонального спiввiдношення / Андрiйчук В. ; Галузинський С. / / Економiка України. - 1998. - N6. - С.15-23.

Позичковий капiтал та позичковий вiдсоток / / Грошi та грошова полiтика : Навч. посiбник / Костiна, Н.I.. - К., 2001. - С.110-120.
65.262я73 К72Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
«Фэйс-контроль». Правила назначения встреч, ведения переговоров и заключения сделок с VIP клиентами
Система принципів трудового права України: проблеми сучасної теорії і практики
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки