23 | 09 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Література для реферату

ID Замовлення: WATS-263
Читач: Світлана
Читач Тема запиту
Читач: Світлана Сучасний університет як центр інновацій
Читач: Ольга Савченко Добрий день, Світлана. За вашою темою складено список бібліографічних описів:

Статья
Лисенко, Ю. Г.
Управління життєвим циклом інноваційного університету [Текст] / Ю. Г. Лисенко, Д. В. Біленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2018. – № 4. – С. 44–51. – На укр. яз.

Книга
Інноваційний університет і лідерство [Текст] : проект і мікропроекти - ІІ / вiдп. ред. Т. В. Фініков, Р. Сухарскі. – Київ : Fundacja "Instytut Artes Liberales", 2017. – 460 с. : іл. – На укр. яз. – ISBN 978-83-63636-66-1.
УДК 378.4:005.591.6:[37.035:316.46]] І-66

Статья
Татомир, І.
Інноваційні моделі діяльності мега-університетів у сучасній парадигмі освіти [Текст] / І. Татомир // Вища школа. – 2018. – № 5/6. – С. 43–57. – На укр. яз.

Книга (аналит. описание)
65.422.1 І-66
Передумови і механізми розвитку інноваційної діяльності в університетах [Текст] / [С. А. Давимука, Л. І. Федулова, Н. М. Попадинець та ін.] // Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні [Текст] : монографія / за заг. ред. С. А. Давимуки. – Львів : Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. – С. 370–381. – На укр. яз.

Статья
Федулова, Л.
Інноваційна екосистема університету [Текст] / Л. Федулова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 4. – С. 162–177 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Статья
Курбатов, C.
Сергій Курбатов: Сучасний університет має бути інноваційним і глобальним [Текст] / C. Курбатов // Освіта України. – 2015. – 29 черв. (№ 26). – С. 4–5. – На укр. яз.

Статья
Бажал, Ю. М.
Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику "держава - університети - промисловість" [Текст] / Ю. М. Бажал // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 1. – С. 76–88. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Статья
Шатоха, В. І.
Управління процесами комерціалізації інновацій: досвід університетів Швеції та можливості його застосування в Україні [Текст] / В. І. Шатоха, В. А. Полушенко // Наука та інновації. – 2014. – № 3. – С. 58─64 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Статья
Мещанінов, О. П.
Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти [Текст] / О. П. Мещанінов // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 3. – С. 60-69. – На укр. яз.

Статья
Півняк, Г.
Інноваційні дослідження в діяльності університету [Текст] / Г. Півняк, О. Бешта, С. Шевченко // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 43─49. – На укр. яз.

Статья
Інноваційні парадигми, концепції, моделі сталого розвитку університету [Текст] / Д. Мазоренко, Л. Тіщенко, В. Жила, І. Гришин // Новий колегіум. – 2012. – № 4. – С. 3-13. – На укр. яз.

Статья
Васильєв, А.
Побудова інноваційної системи управління університетом: інтегрована інформаційна система [Текст] / А. Васильєв, В. Любчак, В. Хоменко // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 40-45. – На укр. яз.

Статья
Шебанін, В.
Інноваційно орієнтований університет: теорія і практика створення [Текст] / В. Шебанін // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 11-13. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Статья
Логвін, З.
Університети: роль та місце в інноваційній системі України [Текст] / З. Логвін, В. Логвін // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 24─31. – На укр. яз.

Статья
Романовський, О. О.
Модульна структура і концепції інноваційного підприємницького університету [Текст] / О. О. Романовський // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 12. – С.25-42. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Статья
Рудь, Н. Т.
Роль університету в становленні і розвитку регіональних інноваційних систем [Текст] / Н. Т. Рудь, З. В. Герасимчук // Науково-технічна інформація. – 2011. – № 4. – С.33─39. – На укр. яз.

Статья
Лук'яненко, Д.
Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університету [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. Лук'яненко, А. Поручник // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 74─86 . – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Статья
Півняк, Г.
Дослідницький університет як механізм удосконалення інноваційної діяльності [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. Півняк // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 54 ─ 62. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Книга (аналит. описание)
65с51 С87
Енгель, П. С.
Створення інноваційно-освітнього простору в контексті вимог Болонського процесу - основний зміст діяльності університету [Текст] / П. С. Енгель // Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] + [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3-14 черв. 2010 р. / голова орг. комітету О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – С.195-201. – На укр. яз.

Статья
Мазоренко, Д.
Інноваційна система сталого розвитку -філософія успішності університету [Текст] / Д. Мазоренко // Новий колегіум. – 2010. – N4-5. – С.58-65. – На укр. яз.

Статья
Калашнікова, С.
Механізм забезпечення інноваційного організаційного розвитку сучасного університету [Текст] / С. Калашнікова // Вища школа. – 2009. – N11. – С.17-23. – На укр. яз.

Статья
Бошицький, Ю. Л.
Упровадження інноваційних технологій навчання в університетську освіту-вимога часу / Ю. Л. Бошицький // Освіта України. – 01/06/2007. – С.6. – На укр. яз.

Книга
74.58(4Укр) Н56
Нестуля, О. О.
Інноваційні технології підготовки фахівців - запорука конкурентоспроможності випускників університету + [Електрон. ресурс] : Монографія / О. О. Нестуля, В.П. Косаріна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 110 с. – На укр. яз. – ISBN 966-7971-32-5 : 7.79.
ББК 74.58(4Укр) Н56
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Бизнес-путь: Билл Гейтс. 10 секретов самого богатого в мире бизнес-лидера
Бережливое производство и 6 сигм в логистике : рук. по оптимизации логистических процессов
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки