05 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Література для курової

ID Замовлення: WATS-234
Читач: Elena
Читач Тема запиту
Читач: Elena Доброго вечора, допоможіть підібрати матеріал для курсової роботи на тему "Сучасна внутрішня та зовнішня економічна політика України", будь ласка.
Дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:


Джерела з фонду бібліотеки ПУЕТ:

Волошин, Ю. О. Зовнішня політика України в умовах європейської інтеграції: проблеми конституційно-правового забезпечення [Текст] : монографія / Ю. О. Волошин, С. В. Папаяні. – Одеса : Фенікс, 2015. – 232 с.
ББК 67.9(4Укр)30 В68

Геєць, В. Політико-економічні засади дослідження сучасного суспільства [Текст] / В. Геєць // Економічна теорія. – 2015. – № 3. – С. 5–13.

Гук, О. В. Аспекти проблем та перспективи ринкової інфраструктури в Україні [Текст] / О. В. Гук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 1. – С. 38–42 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Гук, О. В. Сутність та концептуальні засади конкурентоспроможності країни в контексті сталого розвитку [Текст] / О. В. Гук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 10. – С. 34–38.

Другая планета [Текст] : к 2030 году мир сильно изменится...Девять тенденций, которые нельзя упускать из виду правительствам, международным организациям и частным компаниям... // Forbes. – 2015. – № 6. – С. 26–27.

Жаліло, Я. Особливості реалізації економічної політики держави в умовах сучасних тенденцій суспільного розвитку [Текст] / Я. Жаліло // Економічна теорія. – 2016. – № 1. – С. 39–52.

Звєряков, М. I. Про зміну моделі економічного розвитку [Текст] / М. I. Звєряков // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 41–49 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Іванов, Є. І. Основні напрями адаптації зовнішньоторговельної політики України до сучасних умов функціонування глобального торговельного середовища / Є. І. Іванов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 12. – С. 52–56.

Кіндзерський, Ю. В. Можливості спеціальних економічних зон у контексті міжрегіонального вирівнювання та розвитку депресивних територій [Текст] / Ю. В. Кіндзерський // Економіка України. – 2016. – № 1. – С. 52–71 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Кучик, О. С. Україна в міжнародних організаціях [Текст] : підручник / О. С. Кучик. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 412 с.
ББК 66.4(4Укр)я73 К95

Оніщенко, Н. М. Соціальна політика сучасності: деякі підходи до вивчення [Текст] / Н. М. Оніщенко // Держава і право. Юридичні науки. – 2016. – Вип. 72. – С. 3–14.

Пасховер, О. Ремонт країни [Текст] : Україна досить багата країна, і їй усе ще цілком під силу піднятися з того дна, на яке її опустили невмілі руки та казнокради / О. Пасховер // Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – 1-6 берез. (№ 7). – С. 7.

Семченко, О. А. Політико-комунікаційне проектування іміджу України у зовнішньому середовищі [Текст] / О. А. Семченко // Іміджева політика України [Текст] : монографія / О. А. Семченко. – Київ : Академія, 2014. – С. 148–218. 66.06(4Укр) С30

Хаустова, В. Є. Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації [Електронний ресурс] / В. Є. Хаустова, В. А. Зінченко // Бізнес Інформ. – 2016. – № 4. – С. 79–87 . – Режим доступу: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-4_0-pages-79_87.pdf (11.07.2016). – Назва з екрана.

Юхименко, А. Конец эпохи неприкасаемых [Текст] : спустя год после Майдана под давлением кредиторов и общества власть нанесла удар по олигархам / А. Юхименко, О. Гавриш // Новое время страны. – 2015. – № 11. – С. 16–20.

Джерела з фонду бібліотеки імені Вернадського

Борисенко О. П. Стратегічні імперативи формування зовнішньоекономічної політики України [Електронний ресурс] / О. П. Борисенко //Аспекти публічного управління. - 2015. - № 10. - С. 11-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_10_4

Гришова І. Ю. Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, О. Б. Наумов, О. О. Давидюк //Український журнал прикладної економіки. - 2016. - Т. 1, № 2. - С. 36-49. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2016_1_2_6

Дяченко Б. І. Необхідність реформування еколого-економічної політики регіонів України в сучасних умовах євроінтеграційного процесу [Електронний ресурс] / Б. І. Дяченко, С. М. Рошко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Міжнародніекономічні відносини та світове господарство. - 2015. - Вип. 1. - С. 45-50. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2015_1_9

Заклекта О. Цілі, інструменти та обмеження економічної політики: теоретичні засади та сучасні реалії [Електронний ресурс] / О. Заклекта, О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2015. - Вип. 1. - С. 24-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2015_1_5

Страшинська Л. В. Особливості сучасної економічної політики України: макроекономічний аспект [Електронний ресурс] / Л. В. Страшинська //Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2015. - Вип. 30. - С. 66-72. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_30_11

Шамборовський Г. О. Концептуальні підходи до управління зовнішньоекономічною політикою в Україні [Електронний ресурс] / Г. О. Шамборовський // Економічний простір. - 2016. - № 111. - С. 50-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_111_7
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache
Основи створення комп'ютерних презентацій
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки