14 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Матеріали для курсової

ID Замовлення: WATS-230
Читач: Альона
Читач Тема запиту
Читач: Альона Доброго дня! Потрібна допомога у пошуці матеріалів для курсової роботи на тему "Книга як основний вид видань". Дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела з фонду бібліотеки ПУЕТ та мережі Інтернет:

Апарат книги як система орієнтації читача в структурі і змісті видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/18111/

Комова, М. В.
Документознавство [Текст] : навч. посібник / М. В. Комова. – Львів-К. : Тріада плюс : Алерта, 2007. – 296 с.

78.01я73 К96
Кушнаренко, Н.Н.
Документоведение [Текст] : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд. – Київ : Знання, 2008. – 459 с. – (Вища освіта XXІ століття) . – ДИВ. С. 219–241

Маркова Електронна книга: наукове поняття чи метафора? [Електронний ресурс] / В. А. Маркова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/bdil/2009-3/8.pdf

76.10я73 Н61
Низовий, М. А. Вступ до книгознавства [Текст] : навч. посібник / М. А. Низовий. – Київ : Кондор, 2009. – 144 с.

60.844я73 П14
Палеха, Ю. I.
Історія діловодства (документознавчий аспект) [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха, Н. О. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2011. – 328 с.

Пастушенко О. В. Cучасна книга та книжкова комунікація в дисертаційних дослідженнях [Електронний ресурс] / О. В. Пастушенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С. 318-331. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2015_19_23

Тимошик М. С. Види видавничої продукції. Книга як основний предмет видавничої діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1294

Франчук Є. І. Еволюція поняття "Книга” як об’єкта книгознавства та джерелознавства [Електронний ресурс] / Є. І. Франчук // Український археографічний щорічник. - 1999. - Вип. 3-4. - С. 377-405. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uashch_1999_3-4_27

78.01я73 Ш35
Швецова-Водка, Г.М.
Загальна теорія документа і книги [Текст] : навч. посібник / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2014. – 405 с. – (Вища освіта XXІ століття) . – ДИВ. С. 218–373
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторан. От идеи до первых чаевых
Дело не в кофе: Корпоративная культура Starbucks
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки