14 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Хімічний склад, фармакологічні властивості і аналіз комплексного використання насіння гарбуза

ID Замовлення: WATS-211
Читач: Леся
Читач Тема запиту
Читач: Леся Добрий день, допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію (статті,автореферати,дисертації,магістерські,монографії) з такого питання "Хімічний склад, фармакологічні властивості і аналіз комплексного використання насіння гарбуза" Дякую за допомогу)
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня!
Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

З фонду бібліотеки ПУЕТ:

635.7 А86
Артюгина, З.Д. Кабачки, патисоны, тыквы / З.Д. Артюгина, В.Р. Паршина, П.П. Трибунская. – Москва : Агропромиздат. Ленингр. отд-ние, 1985. – 63 с. – (Библиотечка овощевода).

42.34 Г96
Гусев, А.М. Плодовые овощные культуры : Тыквенные культуры / А.М. Гусев. – 1991. – 48 с.

Коломиец, В. Тыква обыкновенная – и необыкновенная... [Текст] : не только страшит, но и лечит! / В. Коломиец // Персонал. – 2014. – № 6. – С. 126–133.

Ода тыкве [Текст] // Спрос. – 2010. – N10. – С. 9.

6П8 Х46
Скурихин, И.М. Химический состав пищевых продуктов / И.М. Скурихин, В.А. Шатерникова. – М. : Легкая и пищ. пром-сть , 1984. – 327 с.

1001 полезное свойство тыквы [Текст] // Товаровед продовольственных товаров. – 2009. – N7. – С.56-58.

65.421.5 И66
Столярчук, В. Н. Физико-химические свойства крупки тыквенных семян [Текст] / В. Н. Столярчук, М. А. Кудрик, Е. Н. Остапенко // Инновационные технологии: приоритетные направления развития [Текст] : тез. докл. междунар. науч.-практ. интернет-конф. проф.-препод. состава, асп. и студ., 12-14 апр. 2011 г. / Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – С. 213-214.

51.23я73 Н90
Характеристика харчової та біологічної цінності плодів та овочів // Нутриціологія [Текст] : навч. посібник / за заг. ред. Н. В. Дуденко. – Х. : Світ книг, 2013. – С. 216–246

6П8 Х46
Химический состав пищевых продуктов.Кн. 1 : Справочные таблицы / под ред. И.М. Скурихин. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 223 с.

6П8 Х46
Химический состав пищевых продуктов.Кн. 2 : Справочные таблицы / под ред. И.М. Скурихин. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 360 с.

Шаповал, Н.I.Гарбузове насіння як сировина для виробництва нових продуктів харчування / Н.I. Шаповал, В. М. Буряк // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер.: Технічні науки. – 10/2002. – N3. – С.103-105

З мережі Інтернет:

Гарбуз звичайний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dna.com.ua/4055-garbuz-zvichayniy.html

Гарбуз звичайний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lektravy.inf.ua/base/98.htm

Гарбузове насіння: склад, користь, властивості і лікування, гарбузова олія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://loveginka.ru/rizne/6144-garbuzove-nasinnja-sklad-korist-vlastivosti-i.html

Каренгина Т. В. Химический состав семян тыквы и фармакологические свойства препаратов, полученных на их основе // Каренгина Т. В. Совершенствование технологии переработки семян тыквы и фармакологические свойства полученных ветеринарных препаратов : дис … канд. біол. наук. : 16.00.14 / Т. В. Каренгина; Волгоградский науч.-исслед. технологический ин-т мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства. – Волгоград, 1999. – С. 7–17. – Режим доступу: http://medical-diss.com/veterinariya/sovershenstvovanie-tehnologii-pererabotki-semyan-tykvy-i-farmakologicheskie-svoystva-poluchennyh-veterinarnyh-preparatov

Насіння гарбуза лікують і полегшують практично всі хвороби! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://faqukr.ru/zdorov-ja/28569-nasinnja-garbuza-likujut-i-polegshujut-praktichno.html

Цілющі властивості насіння гарбуза [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://medicatocity.ru/rizne/domashnja-apteka/2866-ciljushhi-vlastivosti-nasinnja-garbuza.html
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Эффективный менеджер гостиницы
Менеджмент інвестиційної діяльності
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки